Natuurgebied

Limbrichterbos

Over dit natuurgebied

Wandel door de bossen en langs cultuurgronden aan de uiterste noordrand van het Limburgse lössgebied.

In het Limbrichterbos loop je tussen overwegend loofbomen door die al meer dan 75 jaar oud zijn. Je kunt tijdens je wandeling bijzondere planten zien, zoals gevlekte aronskelk, bosanemoon en muskuskruid.

Luister naar zangvogels en speur naar roofvogels

In het vogelrijke bos broeden onder meer fluiter, nachtegaal, wielewaal en tjiftjaf. Naast deze fraaie zangvogels, kun je zomaar een buizerd of havik weg zien vliegen!

Bomen en struiken kappen in het bos

Wij verwijderen op sommige plaatsen worden populieren, robinia’s en esdoorns om ruimte te maken voor van oudsher voorkomende struiken en kruiden. Het beheer is er ook op gericht de hoeveelheid dood hout te vergroten. Daarvoor ringen we enkele Amerikaanse eiken: rondom wordt een stukje bast weggehaald zodat de bomen op de stam afsterven.

word nu lid