Natuurgebied

Oisterwijkse Bossen en Vennen

nieuws

Het beekje de Rosep meandert straks weer door het Brabantse bos

Natuurmonumenten, Landgoed Rozephoeve en Waterschap De Dommel hebben de handen ineengeslagen om het beekdal van de Rosep in Oisterwijk in ere te herstellen. Vanaf half augustus start aannemer Van der Zanden uit Moergestel met de werkzaamheden. Vooral de vele meanders die terugkeren, zullen opvallen. Naar verwachting is het werk eind dit jaar klaar. Onderaan vind je alvast een artist impression van het resultaat.

3 kilometer

Het project omvat een deel van het Rosepdal: vanaf de Zandstraat in Moergestel tot aan de Burgemeester van de Oeverweg in Oisterwijk. Totaal zo'n drie kilometer. De Rosep loopt hier afwisselend door het bos en langs de bosrand. Het stroomt over gronden van particulier Landgoed Rozephoeve en van Natuurmonumenten, beiden partners in het project. Zij stellen hun grond ter beschikking, omdat het beekherstel ook de natuurwaarde op hun terreinen vergroot.

Nieuwe en oude meanders

De huidige vorm van de Rosep is te groot voor de hoeveelheid water die erdoor stroomt. De stroomsnelheid van het water is daardoor te laag. Dat is ongunstig voor het leven in de beek. Op diverse plekken graven we nieuwe bochten (meanders) of sluiten we oude meanders weer aan. De beek wordt dynamischer. In de vorige eeuw kreeg het watertje op diverse plaatsen een rechte loop met steile oevers, ten gunste van de landbouw. In andere delen ligt het er nog natuurlijk en vrijwel onveranderd bij. Richting  Kampina stroomt de Rosep door een moerasbos.

Genieten van een gezonde beek

Hoofddoel van het project is beekherstel van de Rosep, afgeleid van de Europese Kaderrichtlijn Water. Dat betekent een betere waterkwaliteit, een kronkelende, natuurlijke beek en een groter leefgebied voor vissen. De gronden direct langs het water krijgen  bovendien een natuurlijker begroeiing. Zo ontstaat een meer natuurlijke beek in een mooi landschap. Wandelroutes worden aangepast en uitgebreid, zodat wandelaars kunnen blijven genieten van dit mooie gebied langs de Rosep.

Werk in uitvoering

Het eerste werk zal bestaan uit het kappen van een beperkt aantal bomen en struiken. Dit is nodig om ruimte te maken voor het graven van meanders in de bosrand. Het kappen gebeurt bewust na het broedseizoen (15 maart - 15 juli). We verwachten dat de omgeving weinig overlast zal ervaren van de werkzaamheden. Wandel- en fietspaden blijven zoveel mogelijk toegankelijk. Als een pad vanwege het werk tijdelijk afgesloten moet worden, dan wordt dat ter plekke duidelijk aangegeven. 

Je vindt meer informatie over dit project op de website van Waterschap de Dommel.

word nu lid