Ga direct naar inhoud

Activiteiten en bijeenkomsten LC Noord-Brabant en Rijk van Nijmegen

Ledencommissie Noord-Brabant en Rijk van Nijmegen komt graag met u in contact en hoort graag uw mening!

Noord-Brabant

Bijeenkomsten

De ledencommissie organiseert regelmatig een bijeenkomst. Bekijk hieronder de verslagen.

Themadag: Op excursie bij een boer met visie  
De Ledencommissie van Natuurmonumenten Brabant organiseerde met het thema: "Boer in balans met natuur", voor al hun leden op zaterdag 16 oktober 2021 een zeer interessante themadag op het melkveebedrijf van de familie van Herwijnen in Hedel inclusief een wandeling door de Hedelse Bovenwaard. Dit bedrijf werkt samen met Natuurmonumenten en wil zo bewust mogelijk boeren. Op deze dag werden successen, uitdagingen en dilemma’s met je gedeeld en besproken. Een verslag van deze boeiende dag kun je hier vinden. 
 

Jaarvergadering 4 juni 2019
Op 4 juni 2019 organiseerde de ledencommissie haar jaarvergadering / thema-avond 'Klimaatverandering en de effecten ervan op de natuur in het Natuurmuseum Brabant. Sprekers waren Rob Sluijter, senior klimatoloog en Peter Voorn, ecoloog.
Lees hier het verslag van deze avond.

Thema-avond over insecten
Op 13 juni 2018 organiseerde de ledencommissie een bijeenkomst over insecten.
Voor meer info, klik door naar verslag. 
 

Thema-avond over Natuurbegraven
Op 7 juni 2017 organiseerde de ledencommissie in samenwerking met Natuurbegraven Nederland een discussie-avond over het thema natuurbegraven.
Kijk hier voor een terugblik op deze thema-avond.
 

Meedenken en meepraten over verenigingszaken

Als vertegenwoordigers van de leden zien wij als ledencommissie Noord-Brabant en Rijk van Nijmegen het als onze primaire taak de Brabantse leden bij het werk van Natuurmonumenten te betrekken. Het verenigingskarakter leent zich bij uitstek voor het leveren van bijdragen door de leden in actuele ontwikkelingen, door middel van de door hen gekozen vertegenwoordigers. Vooral wanneer er in uw omgeving zaken spelen over gebieden van Natuurmonumenten, is uw inbreng van onschatbare waarde. Er is beslist een aantal onderwerpen, dat een meer dan normale aandacht verdient van de leden. Die kunnen via ons als ledencommissie naar voren worden gebracht. 

De wijze waarop je een bijdrage kan leveren, is via een direct contact met één van de commissieleden. Via klankbordgroepen kan op een meer gestructureerde manier met de achterban, met jou dus, afgestemd worden. De leden, die bij een bepaald onderwerp zich verbonden voelen of over expertise beschikken, kunnen zo hun ideeën en opvattingen naar voren brengen en een bijdrage leveren aan actuele beleidsvragen. Een klankbordgroep komt over een bepaald onderwerp op gezette tijden in vergadering bijeen om van gedachten te wisselen en een standpunt te bepalen.