Ga direct naar inhoud
Nieuws

De Wieden heeft zevenhonderdzesenzestig kilometer aan sloten

01 oktober 2017 | Regina Brouns

Wie zevenhonderdzesenzestig kilometer rijdt, is ver voorbij Parijs of diep in Duitsland. Onvoorstelbaar bijna dat de lengte van het aantal sloten in De Wieden even groot is.

De Wieden heeft zevenhonderdzesenzestig kilometer aan sloten

Afvoer met boot

Juist met dat laatste zijn lokale aannemers momenteel weer druk in de weer. Overal in het natuurgebied liggen bergen groenresten, herinneringen van de hooiwerkzaamheden van de afgelopen maanden. Een paar aannemers en Natuurmonumenten zelf vervoeren dat groen met de boot naar een aantal loswallen. Vanaf daar brengen transporteurs het materiaal naar onder meer biologische agrariërs in de Noordoostpolder, die het gebruiken om hun grond te verbeteren. Natuurmonumenten stapte begin jaren negentig over op deze werkwijze. “Wij namen in die tijd een schuit over van de Amsterdamse stadsreiniging. Die haalde daarmee het huisafval op via grachten. Later bouwden we ook nog onze oude excursieboot om tot werkboot voor dit werk”, vertelt Lassche.

Niet langer verbranden

Belangrijke aanzet tot de aankoop van de boot uit Amsterdam was dat verbranden van de groenresten niet langer gewenst was. “Maar dat betekende wel dat we sloten moesten graven of verbreden. Daarvoor hebben we vanaf het jaar 2000 slotenplannen opgesteld. Sinds die tijd realiseren we jaarlijks gemiddeld zes kilometer aan nieuwe sloten en onderhouden we de bestaande sloten. Daarmee blijven alle delen van De Wieden goed bereikbaar.”

Bijzondere karakter

Niet alle sloten zijn overigens bevaarbaar. Een deel is juist bedoeld voor het in stand houden van het bijzondere karakter van De Wieden. Het gebied heeft voldoende toevoer van water nodig om het moeras niet te laten verdrogen. Ook het hooien draagt bij aan het bekende landschap. Zonder die werkzaamheden groeien de landjes dicht en ontstaat er op den duur bos.

Regina Brouns