Nieuws van de boswachter

Vogeltelling Tiengemeten start met een warm welkom

01 juni 2021 | Chantal van Burg

Vrijwilliger en vogelkenner Rob Burgmans was eind mei weer te vinden op het eiland voor de maandelijkse vogeltelling. Tussen alle dagen van nattigheid, was het tijdens de teldag prima weer. En hij werd warm onthaald op het eiland!

Kluten

“Kom je op Tiengemeten aan dan word je bijna altijd verwelkomt door de cettis zanger. Dit schuwe vogeltje blijft je achtervolgen, want je hoort hem werkelijk overal zingen. Bij deze telling was het een warm welkom voor mij op het eiland. Vanaf de haven, stilstaand op de dijk werd ik zowaar toegezongen door een winterkoning, kleine karekiet, braamsluiper, wilde eend, zomertaling, meerkoet, knobbelzwaan, grauwe gans, brandgans, zwarte kraai, witte kwikstaart, ringmus, grasmus en houtduif. Als dat geen mooie binnenkomer is ..”, aldus Rob.

Tijdens de telling zag Rob weinig grote zilverreigers, waarschijnlijk zitten deze al in de kolonies. Wel zag hij een groepje kluten en zeventien groenpootruiters en oeverlopers. In de Oude Polder en in het Noordpoldertje zaten de kleine mantelmeeuwen zich al te verlekkeren op kuikens van de kievit en scholekster. Rob heeft geen kuikens kunnen ontdekken. Ook deze keer geen zeearenden, wel zeven bruine kiekendieven en twee roerdompen die aan het hoempen waren en waarvan er één zich mooi liet zien. De eerste spotvogel voor dit jaar zag Ron bij de Herberg. En hij weet het nu zeker .. de huismus heeft jongen bij de Idahoeve.

Totaal telde Rob 2.547 vogels, verdeeld over 76 soorten.

 

Chantal van Burg
Chantal van Burg

Boswachter Communicatie en beleven

logo