Doe mee

Collecteren voor de natuur

Collecte Toolkit

In het hele land zetten vrijwillige wijkcoördinatoren zich in voor de locale organisatie van de collecte voor de natuur. Hieronder vindt u – als wijkcoördinator – belangrijke informatie en hulpmiddelen ten behoeve van de collecte van 11 juni tot en met 16 juni 2018.

We gaan collecteren om Nederland te verrijken met bestaande en nieuwe natuurgebieden. Nederland groeit, maar de natuur groeit niet mee. Dat betekent dat we steeds minder natuur hebben om van te genieten, te ontspannen, te spelen en te sporten. Natuurmonumenten doet hier iets aan. Samen met u en de vele natuurliefhebbers gaan we in heel Nederland bestaande natuurgebieden uitbreiden en nieuwe verwerven. Ook bij u in de buurt. Dit vergt veel inspanning en geld. Naast de steun van onze leden worden de inkomsten van onze jaarlijkse collecte dan ook steeds belangrijker.

Nieuwe collectanten aanmelden

Heb je mensen in je omgeving die ook mee willen helpen met de collecte? Vraag dan of zij zich kunnen aanmelden !

De 4 kerntaken van de wijkcoördinator

Als wijkcoördinator organiseert u de collecte van Natuurmonumenten in de wijk. Uw taken zijn:

  • Aanspreekpunt voor de collectanten en het maken van de looproutes.
  • Verantwoordelijk voor de uitgifte en inname van collectematerialen.
  • Tellen en afstorten van de collecteopbrengst.
  • Afwikkelen van de administratie. 

De collecte in 4 stappen

  • 4-6 weken voor de collecte neemt u contact op met uw collectanten en maakt u afspraken over het afhalen / brengen van de materialen.
  • U maakt de looproutes op basis van de wensen van de collectanten en met behulp van een handig postcode overzicht dat u van ons ontvangt.
  • In juni maakt u de collectepakketten (verzegelde collectebus, legitimatiebewijs en flyers) klaar en verspreidt deze onder de collectanten. 
  • Na de collecte neemt u de bussen weer in ontvangst en telt u samen met de collectanten de opbrengst. Vervolgens stort u de collecteopbrengst af bij de bank en zorgt voor de administratieve afhandeling. 

Wijkindeling en looproute

Bij de collectematerialen ontvangt u het ‘postcode stratenoverzicht’ van uw wijk met alle straten in de wijk en het aantal huishoudens per straat. Hiermee kunt u een wijkindeling en looproutes maken. Zo kunt u eenvoudig bepalen in welke straten een collectant kan gaan lopen. Ook via de websites Google Maps en OpenStreetMap kunt u zoeken op uw wijkcode & plaats en plattegrond en straten bekijken. 

Wilt u dit document digitaal ontvangen in excel? Vraag het dan aan via collecte [at] natuurmonumenten [dot] nl (subject: wijkindeling%20en%20looproute%20collecte%20Natuurmonumenten) (het collecteteam)

Storten bij de Rabobank

Download hier de lijst met afstortlocaties van de Rabobank

Check ook de informatie over vestigingen op: www.rabobank.nl
Met ingang van dit collectejaar kunt u met iedere willekeurige bankpas de collecteopbrengst afstorten bij de Rabobank. Bij de collectematerialen ontvangt u ook een standaard brief die u aan de medewerkers van de Rabobank kunt laten zien indien nodig. Hierin wordt de afstortregeling uiteengezet

Facebook Collecte Natuurmonumenten

Als wijkcoördinator is het handig om lid te worden van de besloten Facebookgroep Natuurmonumenten Collecte. Hierin wisselen alle wijkcoördinatoren onderling ervaringen uit en geeft het collecteteam tips in aanloop naar de collecte.  Ben je wijkcoördinator? Word dan ook lid van deze Facebookgroep.

Contact

Heeft u ideeën om de collecte te verbeteren. Of heeft u vragen. Neemt u dan contact op met het collecteteam van Natuurmonumenten. Wij zijn bereikbaar via 035-6559911 of per email: collecte [at] natuurmonumenten [dot] nl.

word nu lid