Legitimatie en vergunningen

Natuurmonumenten heeft in alle gemeenten waar wij collecteren, vergunningen verkregen voor de collecteweek van 11 juni tot en met 16 juni 2018.

Natuurmonumenten is te vinden op het landelijk Collecterooster. Iedere collectant kan zich legitimeren met een legitimatiebewijs. Hierop staat het volgende vermeld:

  • onze collecteweek
  • de gegevens van de collectant
  • de contactgegevens van de wijkcoördinator
  • het centrale meldpunt van Natuurmonumenten.