Districtscommissie

Ledencommissie Noord-Brabant

De Ledencommissie (LC) Noord-Brabant bestaat uit maximaal 8 leden. Dit aantal staat in relatie tot het aantal leden in de provincie en kan daarom variëren per provincie. Tijdens de jaarlijkse districtsledenvergadering hebben de aanwezige leden de mogelijkheid nieuwe LC-leden en kandidaat-leden te benoemen.

De verzameling van alle districtcommissieleden van alle provincies - de verenigingsraad - vertegenwoordigt alle leden van Natuurmonumenten, waarvan er zo’n 115.000 uit Noord-Brabant komen. Op deze democratische manier kunnen leden invloed en controle uitoefenen op het beleid van Natuurmonumenten.

Thema-avond over Natuurbegraven

Op 7 juni organiseerde de districtscommissie in samenwerking met Natuurbegraven Nederland een discussie-avond over het thema natuurbegraven.

kijk hier voor een terugblik op deze thema-avond.

Themaochtend natuur in de stad

Op 12 november 2016 organiseerde de districtscommissie een themaochtend over natuur in de stad Tilburg.

Kijk hier voor een terugblik op deze themaochtend.

Thema-avond: Nieuw leven voor Landschapspark Oosterhout-Breda 

Op 23 maart 2016 organiseerde de districtscommissie een thema avond het geven van een nieuwe impuls aan de verdere ontwikkeling van het landschapspark De Open Linie, een gebied tussen Oosterhout - Breda.

Debat over wilde zwijnen

Op 20 mei 2015 organiseerde de districtscommissie een debat over de terugkeer van het wilde zwijn in Noord-Brabant

Natuurbelevingsdebat

Op zaterdag 14 september 2014 was het natuurdebat. Lees hier een impressie van dit debat.

Bijeenkomst schaliegas

Op 24 september 2014 organiseerde de districtscommissie een bijeenkomst over schaliegas. Kijk hier voor foto's van deze bijeenkomst en de presentaties die zijn gehouden.

Taken districtscommissies

  • Contact onderhouden met en aanspreekpunt zijn voor alle Brabantse leden;
  • Samen met het hoofdbestuur Natuurmonumenten beleid bepalen en uitvoering daarvan beoordelen;
  • Een verbinding vormen tussen de Brabantse leden en de beleidsbepalers;
  • Contact onderhouden met regionale werkorganisatie, verantwoordelijk voor het werk in en het beheer van de gebieden van Natuurmonumenten in de regio;
  • Coördineren en begeleiden van diverse vrijwilligersactiviteiten.

Fotograaf: Wim Kluvers

Meedenken en meepraten over verenigingszaken

Als vertegenwoordigers van de leden zien wij als districtscommissie Noord-Brabant het als onze primaire taak de Brabantse leden bij het werk van Natuurmonumenten te betrekken. Het verenigingskarakter leent zich bij uitstek voor het leveren van bijdragen door de leden in actuele ontwikkelingen, door middel van de door hen gekozen vertegenwoordigers. Vooral wanneer er in uw omgeving zaken spelen over gebieden van Natuurmonumenten, is uw inbreng van onschatbare waarde. Er is beslist een aantal onderwerpen, dat een meer dan normale aandacht verdient van de leden. Die kunnen via ons als Districtscommissie naar voren worden gebracht . 

De wijze waarop u uw bijdragen kunt leveren, is via een direct contact met één van de commissieleden. Via klankbordgroepen kan op een meer gestructureerde manier met de achterban, met u dus, afgestemd worden. De leden, die bij een bepaald onderwerp zich verbonden voelen of over expertise beschikken, kunnen zo hun ideeën en opvattingen naar voren brengen en een bijdrage leveren aan actuele beleidsvragen. Een klankbordgroep komt over een bepaald onderwerp op gezette tijden in vergadering bijeen om van gedachten te wisselen en een standpunt te bepalen.

Fotograaf: Ferry SiemensmaBron: NatuurmonumentenRecent is er een klankbordgroep per e-mail in het leven geroepen. Dit heeft als pluspunt dat het hele jaar door gewerkt kan worden aan bepaalde onderwerpen. De leden die zich daarvoor hebben opgegeven, kunnen zich op die manier uitspreken over alles wat de natuur en/of Natuurmonumenten aangaat. 

De Verenigingsraad

Twee keer per jaar komen alle districtscommissies, het hoofdbestuur en de directie van Natuurmonumenten bij elkaar om het gevoerde beleid te evalueren, waar nodig bij te sturen en toekomstig beleid te bepalen. Zo kunt u als lid van Natuurmonumenten, bij monde van ons, de districtscommissieleden van Noord-Brabant, invloed uitoefenen op het beleid van de vereniging. Ook worden bestuursleden door de verenigingsraad benoemd en wordt decharge verleend over het gevoerde beleid.

De districtscommissie erop uit

Wij willen als leden van de Districtscommissie graag horen en zien wat er leeft in en rondom de natuurgebieden van Natuurmonumenten in Brabant. Wij hebben daarom regelmatig contact met de regiodirectie en de medewerkers op het regiokantoor in Eindhoven, de lokale beheerteams en het communicatieteam in Oisterwijk. De verantwoording voor het wel en wee van de gebieden van Natuurmonumenten ligt bij deze professionele werkorganisatie, opgesplitst in een beheereenheid Noordoost-Brabant en Mook - waartoe o.m. de gebieden aan de Maas, de Stippelberg, Molenheide, Langenboomse Bossen en Mookerheide behoren - , Midden-Brabant - waartoe o.m. de Kampina, Loonse en Drunense Duinen en de Oisterwijkse Bossen en Vennen behoren - en West-Brabant - waartoe o.m. De Oude Buisse Heide, Groote Meer, de Oosterheide en de Brabantse Wal behoren.

Fotograaf: Ferry SiemensmaBron: NatuurmonumentenDeze groep van zeer gemotiveerde professionals houdt toezicht op, beheert en ontwikkelt de gebieden van Natuurmonumenten in onze regio. Bij uw bezoeken aan een van deze gebieden of het Bezoekerscentrum in Oisterwijk zult u deze mensen ongetwijfeld tegenkomen. Maakt u eens een praatje met hen en stel gerust uw vragen. Op die manier kunnen wij via hen ook geïnformeerd blijven over wat er onder onze leden leeft.

De vrijwilligers

Zoals in elke vereniging en zeker één van de grootste verenigingen van Nederland, zijn vrijwilligers onontbeerlijk. Zo zijn er drie enthousiaste Informatieteams actief, één Informatieteam in de Kampina/Het Groene Woud en één Informatieteam in de Loonse & Drunense Duinen. Een derde Informatieteam vindt u in natuurgebied West-Brabant (o.a de Oude Buisse Heide).

De Informatieteams geven voorlichting aan het publiek over de diverse gebieden over wat er te doen, te zien en te beleven is. Als je als Natuurmonumenten zulke prachtige gebieden hebt, wil je daar een zo breed mogelijk publiek van laten meegenieten en de toestroom van nieuwe leden stimuleren.

DC Noord-Brabant zoekt enthousiaste vrijwilligers voor deze Informatieteams om ze verder te versterken respectievelijk om West-Brabant op te richten. Ben je betrokken bij de Noord-Brabantse natuur en lijkt het je leuk om hierover anderen te informeren? Heb je daarvoor 10 dagdelen per jaar beschikbaar om dit mooie werk te doen, dan hopen wij dat je bereid bent om je met ons team voor de natuur in te zetten. Nadere informatie kunt u inwinnen bij de contactpersoon van het Informatieteam.

Midden-Brabant: Inge van Dongen, boswachter Communicatie en Recreatie i [dot] vandongen [at] natuurmonumenten [dot] nl

West Brabant - Bianca de Craen b [dot] decraen [at] natuurmonumenten [dot] nl

Heeft u vragen of opmerkingen over de hoofdlijnen van het beleid van Natuurmonumenten, het werk en de activiteiten van DC Noord-Brabant neem dan contact met ons op.
Stuur een e-mail naar: dcnoord-brabant [at] natuurmonumenten [dot] nl

word nu lid