Een lid van de ledencommissie stelt zich voor: Hans van Baaren

Een kennismaking met Hans van Baaren, lid van ledencommissie Fryslân.

Friesland

Ik woon sinds 2015 in IJlst en ben daar secretaris van de Energiecoöperatie IJlst. Met genoegen lees ik in het Fries en ben koorlid. Ben dus helemaal ingeburgerd.

Tijdens mijn werkzame leven was ik voornamelijk leraar Nederlands in het voortgezet onderwijs en werkte ik als opleider van docenten Nederlands. Ik was in mijn vrije tijd redactielid van museumblad en ts. Het Veluws Hert en toneel- en literatuur recensent van de Apeldoornse Courant. En ik was lid van de Adviescommissie Consumentenbond.

Meestal kan ik me goed vinden in de aanpak van Natuurmonumenten; onderschrijf ten volle het belang van behoud en verbetering van een goed leefklimaat in respect voor mens en flora/fauna. Een snelle, betrouwbare energietransitie en meer biodiversiteit acht ik daartoe noodzakelijk.

Sinds 2018 ben ik ledenvertegenwoordiger voor de Friese leden. Daarvoor draaide ik al twee jaar mee in de ledencommissie Fryslân. Voor de ledencommissie doe ik naast de taken zoals alle anderen, de redactie van de Nieuwsflits voor de Friese leden.

logo