Een lid van de ledencommissie stelt zich voor: Klaas van der Wal

Een kennismaking met Klaas van der Wal

Flevoland

Na 35 jaar als huisarts werkzaam geweest in Emmeloord en later in Kampen heb ik tijd gekregen om mijn agenda anders in te vullen. Meer tijd voor mijn hobby’s – ornithologie en fotograferen (natuur en vogels).

Ik ben al heel lang lid van Natuurmonumenten, maar tot voor een paar jaar als “passief lid”. Ik ben nu sinds 4 jaar lid van de ledencommissie en doe dat met veel plezier. Ik hoop hiermee wat bij te kunnen dragen aan het beschermen van de resterende natuur die wij in ons dichtbevolkte land nog hebben.

Klaas van der Wal
logo