Een -lid van de ledencommissie stelt zich voor: Rob Oosterling

Een kennismaking met Rob Oosterling.

Ledencommissie

In mijn studententijd werd ik me meer bewust van de natuurlijke omgeving, die ons omringt. Dat die natuur verdedigd dient te worden tegen toenemend verkeer en industrialisatie in ons dicht bevolkte land. De kiem voor de liefde voor de natuur was door mijn ouders er al in gelegd. Als kind was ik gegrepen door het plotseling opkomen van paddenstoelen of het zien van de lichtvoetigheid van een ree.
Vanaf de jaren zestig ben ik lid van Natuurmonumenten. Een organisatie, waarbij ik me steeds wel heb gevonden door zijn doelstellingen, gastvrijheid en niet in de laatste plaats door de mensen, die er ook deel van uitmaakten. Het feit dat mijn echtgenote ook zo intens kon genieten van het buitenleven zal zeker ook een stimulans zijn geweest voor onze tochten te voet of op de fiets. In het begin van de jaren negentig was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging naast mijn werkzaamheden als dermatoloog. Bij het IVN heb ik de natuurgidsencursus gevolgd, dat ik heb ervaren als een enorme verrijking. Met andere leden van de werkgroep heb ik vele excursies en cursussen op het terrein van zoogdieren, vogels en paddenstoelen begeleid. Het is geweldig om in mijn levensfase ook je kleinkinderen te zien genieten van een edelhert of een overvliegende roofvogel. 
Als lid van de LC-Utrecht hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de interactie van NM en haar leden om het uitgangspunt van bescherming van de natuur in al zijn hoedanigheden tot zijn recht te laten komen.     

                                                                                                                           

 

Rob Oosterling
logo