Enquête Wijde Blik

Natuurmonumenten heeft een enquête uitgevoerd onder de gebruikers van de Wijde Blik over de mogelijke vaarverbinding die genoemd wordt in het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

bootjes in de Wijde Blik

Aanpak en resultaten van de enquête onder gebruikers van de Wijde Blik

In de zomer van 2018 is in het kader van de mogelijke vaarverbinding via de Wijde Blik een enquête gehouden door NM. Doel van de enquête was gevoel te krijgen bij de volgende vragen:

  1. Wie zijn de bezoekers van de Wijde Blik?
  2. Hoe vaak bezoeken ze de Wijde Blik?
  3. Wat spreekt hen het meeste aan?
  4. Hoe staan ze tegenover een vaarverbinding?
  5. Hebben de bezoekers van de Wijde Blik nog wensen?

Aanpak

In week 33 en 34 zijn we op vijf verschillende dagen  (doordeweeks én in het weekend) met de enquête op pad gegaan. Het was een mooie zomer en dus hebben we veel mensen gesproken;

  • We hebben twee keer op de A. Lambertzkade fietsers en wandelaars aangesproken.
  • We zijn met een boot het water op geweest om waterrecreanten te bevragen.
  • We hebben badgasten bevraagd op het strandje langs de N201.
  • We hebben alle omwonenden benaderd; mondeling of via een brief in de brievenbus met een link naar de enquête.

Bijna iedereen wilde meewerken en voelde zich betrokken bij het onderwerp.

Resultaten

Veel bezoekers van de Wijde Blik bezoeken de plas regelmatig en wonen in de omgeving. Ze zien de vaarverbinding als bedreiging van de hooggewaardeerde rust en zouden de Wijde Blik het liefst zo houden zoals ie nu is. Hier vindt u een pdf met de uitgebreide resultaten.

 

 

logo