Veelgestelde vragen over het toekomstbestendig maken van het Fochteloërveen

Het Fochteloërveen is zowel op nationale als op Europese schaal een bijzonder natuurgebied waar zeldzame dieren en planten leven. Het is een prachtig weids hoogveengebied met een rijke cultuurhistorie. De gevolgen van stikstofneerslag, klimaatverandering en verdroging zijn slecht voor de natuur. Om de kwetsbare en bijzonder mooie natuur te behouden voor de toekomst worden er de komende jaren werkzaamheden uitgevoerd. We begrijpen dat dat vragen oproept. Hieronder hebben we de veelgestelde vragen en antwoorden op een rijtje gezet.

Natuurherstelmaatregelen Fochteloërveen
 • Wat gaat Natuurmonumenten doen in het Fochteloërveen?

 • Waarom zijn natuurherstelwerkzaamheden nodig?

 • Waarom is het Fochteloërveen zo bijzonder?

 • Hoeveel bijzondere en of kwetsbare soorten flora en fauna zijn er in het Fochteloërveen te vinden?

 • Welke bijzondere soorten flora en fauna vind je in het Fochteloërveen?

 • Wat heeft hoogveen nodig om behouden te blijven en te groeien?

 • Met welke bedreigingen heeft het Fochteloërveen te maken?

 • Wat maakt dit project bijzonder, waarom is er nu deze aandacht voor?

 • Wanneer gaat het project Fochteloërveen Toekomstbestendig in uitvoering?

 • Gaan jullie het jaar rond werken? Zo ja, wat betekent dat voor de natuur?

 • Wanneer is het project Fochteloërveen Toekomstbestendig gereed?

 • Gaan jullie meerdere kilometers kade vervangen en wat betekent dat dan voor het Fochteloërveen?

 • Waarom wordt er niet extra water het gebied in gepompt als er onvoldoende is?

 • Waarom moeten de bomen en struiken weggehaald worden uit het veen. Bomen en struiken zijn toch goed voor de biodiversiteit?

 • Wat heeft klimaatverandering te maken met het Fochteloërveen?

 • Het Fochteloërveen is een Natura 2000 gebied, daar vloeien beheerverplichtingen uit voort. Zijn die gerealiseerd?

 • Welke maatregelen worden er genomen om de flora en fauna te beschermen en te behouden tijdens de herstelwerkzaamheden?

 • Verwachten jullie overlast voor de omgeving?

 • Is er overlast voor de recreanten en toeristen en hoe gaan jullie hiermee om?

 • Worden de paden en routes in het gebied ook meteen verbeterd?

 • Mocht het gebied straks geheel toekomstbestendig zijn, verwachten jullie dan meer bezoekers?

 • Wat is ‘zoneren’?

 • Is duurzaam investeren in de natuur geen bodemloze put?

 • Hoe zorgen jullie voor kennisdeling?

logo