Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurgrondenruil in Limburg voor nog effectiever beheer

15 januari 2018 | Simone Prinsen

Op 15 januari 2018 vond in Limburg een natuurgrondenruil plaats waarbij 564 hectare natuur van eigenaar wisselt.

Natuurgrondenruil in Limburg voor nog effectiever beheer

<p>Bijna twee jaar geleden nam ARK Natuurontwikkeling het initiatief voor een natuurgrondruil in Limburg. Een groot gedeelte van de Limburgse natuurgebieden wordt namelijk beheerd door Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap en Natuurmonumenten, maar de gebieden liggen vaak versnipperd en grenzen aan gebieden van andere organisaties of worden er zelfs door omringd. Met de grondruil komt hier verandering in. In de grondruil wordt bestaande natuur van Het Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer onderling geruild. Daarnaast wordt bestaande en nieuwe natuur van ARK Natuurontwikkeling (aangekocht, ingericht en tijdelijk beheerd door ARK) overgedragen aan de drie natuurbeheerders.</p>
<h3>Toegankelijke natuur</h2>
<p>Provincie Limburg steunt de grondruil omdat het past in de recent vastgestelde natuurvisie. Die is onder andere gericht op het nog efficiënter inzetten van beschikbare middelen. Deze grondruil van 564 hectare is uniek. Het betreft de eerste provinciebrede natuurgrondruil tussen natuurbeherende organisaties in Nederland om zo te komen tot een efficiënter natuurbeheer. Voor de miljoenen bezoekers verandert er eigenlijk niets. De bezoeker blijft toegang houden tot natuur in Limburg zoals het al jaren het geval is.</p>
<h3>Enkele voorbeelden</h2>
<p>Een groot gedeelte van natuurgebieden van ARK Natuurontwikkeling in het Kempen~Broek wordt overgedragen aan Natuurmonumenten. Eigendommen van ARK bij Vaals gaan over naar Staatsbosbeheer die reeds aangrenzende natuur in de Vijlenerbossen in bezit heeft. In Nationaal Park De Maasduinen ruilen Staatsbosbeheer en Het Limburgs Landschap gronden zodat eigendommen bij elkaar komen te liggen. Op de Gulperberg bijvoorbeeld gaan percelen van ARK naar Natuurmonumenten. In het Gerendal gaan enkele percelen van Het Limburgs Landschap en Natuurmonumenten naar Staatsbosbeheer die het omliggende gebied beheert. Bij Genhoes neemt Natuurmonumenten het Biebosch, St. Jansbos en Sibber Grubbe over van Staatsbosbeheer. Het Bovenste Bos wordt door Natuurmonumenten overgedragen aan Staatsbosbeheer dat de omringende bosgebieden al beheert.</p>
<h3>Samenwerking</h2>
<p>De grondruil is een voorbeeld van daadkrachtige samenwerking tussen de natuurbeheerders in Limburg die bezig zijn met het instand houden en professioneel beheren van Limburgse natuurgebieden.</p>

Simone Prinsen
Simone Prinsen