natuurgebied

Zuidkust van Schouwen

Inlagen en karrevelden

In de Zuidkust van Schouwen vind je inlagen en karrevelden. Dit zijn laaggelegen graslanden die deels onder water staan en typische Zeeuwse planten en dieren aantrekken.

Inlagen

Een inlaag is een vochtige strook land tussen de ‘echte’ dijk (zeedijk) en een reservedijk verder landinwaarts. Ze werden vroeger gegraven op plekken waar men een dijkdoorbraak vreesde. Nu zijn het laaggelegen, natte moerasgebieden waar steltvogels en kustvogels voedsel zoeken en broeden.

Karrevelden

Karrevelden zijn laaggelegen gebieden achter een zeedijk. Ze zijn ontstaan doordat de bodem werd afgegraven om de dijk te versterken. Veen en klei werden met karren afgevoerd. Vandaar de naam karreveld. Zout zeewater sijpelt onder de zeedijk door waardoor er in deze gebieden zoutminnende planten groeien.

Plompe toren, Zuidkust van Schouwen

word nu lid