Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan

Samen maken we Nederland mooi

Natuurmonumenten is een beweging van mensen met hart voor de natuur. Een beweging die nodig is om onze prachtige natuur, landschappen en monumenten te beschermen. Dat er een sterk besef is in de samenleving dat er wat op het spel staat, bleek al bij onze campagne Bescherm de Kust. Vorig jaar mondde dat uit in het Kustpact tot stand gekomen, waardoor onze ongerepte stranden en duinen beter beschermd zijn.

Het dramatische verlies van insecten bracht opnieuw een schok teweeg. De zorg die door velen is geuit, moet komende zomer leiden tot een plan om de achteruitgang van de biodiversiteit om te buigen naar herstel. Intussen werken we ook door aan onze kerntaken: beschermen, beheren en ontwikkelen van natuur. De resultaten – van de aanleg van Marker Wadden tot de wolken kieviten en grutto’s in onze weidevogelgebieden – inspireren ons om met dit werk door te gaan. Werk dat ook alleen maar mogelijk is dankzij al die mensen met hart voor de natuur.

Voorwoord

Een beweging van mensen met hart voor de natuur. Dat is wat Natuurmonumenten wil zijn. En dat is waarin we steeds beter slagen. Onze campagne Bescherm de Kust mondde in 2017 uit in het Kustpact, waarmee we onze kostbare ongerepte stranden en duinen beter kunnen beschermen. We zijn een nieuwe campagne begonnen om het ronduit dramatische verlies van onze insecten te stoppen.

Lees verder

Weidevogelbeheer, het kan wel

In Eemland, gelegen in het noordoosten van de provincie Utrecht, werpt jarenlang consequent beheer voor weidevogels duidelijk vruchten af. Van de weidevogelgebieden van Natuurmonumenten broeden hier de hoogste dichtheden grutto’s, kieviten en tureluurs (respectievelijk 127, 84 en 88 paar per 100 hectare). Er broeden zelfs al weer enkele jaren twee paar kemphanen in het gebied. Het succes is mede te danken aan de mogelijkheid om het waterpeil te verhogen op de 350 hectare weidevogelgrasland en door een goede samenwerking met de pachters in Eemland.

Naar weidevogelbeheer

Strand en duin beter beschermd

Wat begon als een kleine actie – het streven was om vijfduizend mensen te mobiliseren – zette heel Nederland in beweging en leidde zelfs tot een bestuurlijk nieuwe aanpak. ‘Bescherm de kust’ mag gerust een succes worden genoemd. Uiteindelijk tekenden ruim 100.000 mensen een petitie om strand en duinen beter te beschermen.

Lees verder

De kaart van Nederland verandert

In 2017 konden we doorgaan met de aanleg van Marker Wadden, een archipel van natuureilanden in het Markermeer tussen Lelystad en Enkhuizen. Na de realisatie van het eerste eiland het jaar ervoor, kwam de financiering van de volgende vier eilanden rond. Om dat te vieren onthulde minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu in maart een meterslange impressie van de nieuwe archipel in het Markermeer.

Aanleg Marker Wadden

Herstel bijzondere rivierlandschappen

In maart heeft de riviernatuur langs de Maas weer meer ruimte gekregen met de oplevering van de heringerichte Hemelrijkse Waard bij Oss (NB). Een buitendijks gelegen landbouwgebied is omgevormd naar 225 hectare nieuwe natuur met een nevengeul van 3 kilometer langs de Maas, die ook zorgt voor meer veiligheid bij hoogwater. Dieren weten het nieuwe gebied meteen te vinden.

Lees meer

Erfgoed in het hart

Voorjaar 2017 stelde de ledenraad van Natuurmonumenten de nieuwe visie ‘Erfgoed in het hart’ vast. Als grootste particuliere beschermer van natuur en cultureel erfgoed in Nederland wil Natuurmonumenten inspireren en uitdagen om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de erfgoedschatten die ons land rijk is.

Lees over de nieuwe visie

Laat onze kinderen buiten spelen

Een waterpomp, een beekje, bomen om in te klimmen, takken waarmee je hutten kunt bouwen en een bos waarin je nog ‘verdwalen’ kan. Dat is wat kinderen willen; dat is wat speelnatuur is. De afgelopen jaren heeft Natuurmonumenten op verschillende locaties al speelnatuur aangelegd. In 2017 was onder meer Oisterwijk aan de beurt.

Lees meer