Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan

Laat onze kinderen buiten spelen

Een waterpomp, een beekje, bomen om in te klimmen, takken waarmee je hutten kunt bouwen en een bos waarin je nog ‘verdwalen’ kan. Dat is wat kinderen willen; dat is wat speelnatuur is. De afgelopen jaren heeft Natuurmonumenten op verschillende locaties al speelnatuur aangelegd. In 2017 was onder meer Oisterwijk aan de beurt.

Pal naast het nieuwe bezoekerscentrum is een speelbos geopend in een voorheen nauwelijks toegankelijk, ‘spannend’ deel van het bos. Het bos alleen bood al veel gelegenheid voor klimmen en klauteren, verstoppertje spelen en slepen met takken. Met een holle weg, knuppelpaadje en boomstambruggen worden kinderen uitgenodigd om alle hoeken in het bos te bezoeken.

Ervaringen met andere speelplekken hadden ons geleerd dat kinderen graag met water spelen. En dus kwam ook in deze speelnatuur een waterpomp compleet met een beekbedding, zodat kinderen zelf water kunnen oppompen.

Vanuit onze overtuiging dat alle kinderen buiten moeten kunnen spelen, is deze speelnatuur ook toegankelijk gemaakt voor kinderen met een beperking. Zo kunnen ze samen spelen. De waterpomp is bereikbaar en ‘speelbaar’ gemaakt en ook in het bos zijn voorzieningen gemaakt.

Kinderen van de Speeltuinbende – een testteam van kinderen met en zonder beperking – hebben proefgedraaid en de speelnatuur voluit goedgekeurd. En zij niet alleen. Meteen na de opening trok de nieuwe speelnatuur vele, vele kinderen. Kinderen met een beperking worden als vanzelf in de spelende meute opgenomen.

Speelnatuur Oisterwijk

Het toegankelijk maken van de Speelnatuur in Oisterwijk is onderdeel van het project Natuur voor Iedereen. Ondersteund met een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij van twee miljoen euro gaan we in veertig natuurgebieden aan de slag met aanpassingen, zodat iedereen van de natuur kan genieten. Voor 2018 staan dertig gebieden op de planning, de overige tien volgen in 2019. Dit doen we samen met het Revalidatiefonds, Fonds verstandelijk Gehandicapten, NSGK (Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind), de Speeltuinbende en Kenniscentrum Groen & Handicap.

Jaarlijks worden aan de 368 natuurgebieden van Natuurmonumenten miljoenen bezoeken gebracht door vele honderdduizenden mensen. Dat betekent dat we niet achterover kunnen leunen. In 2017 is, mede op grond van trends en diverse onderzoeken onder bezoekers, de Toekomstvisie Bezoeken en Beleven opgesteld.

Bezoekers hebben behoefte aan informatie over wat er in de natuur te beleven is, het liefst in direct contact met een boswachter. Voor ons een belangrijk signaal. Natuurmonumenten wil graag een goede gastheer zijn, ook al vanuit de overtuiging dat beleving van de natuur, de bezoekers bewust maakt van de noodzaak van natuurbescherming. Niet elk gebied wordt veel bezocht. Vijfenvijftig van onze gebieden zijn verantwoordelijk voor tachtig procent van de bezoeken. Vooral hier gaan we ons richten op meer en intenser contact met onze bezoekers. We selecteren een aantal iconische gebieden (waaronder Veluwezoom, Dwingelderveld en Tiengemeten) die daarbij extra aandacht krijgen. Nog sterker dan voorheen, proberen we tegemoet te komen aan de wensen van verschillende gebruikers.

Kenmerkend hiervoor is het Wegen- en padenplan voor de Veluwezoom (Gld). De padenstructuur daar is verouderd, sommige paden hebben een voor de natuur ongunstige ligging en er is achterstallig onderhoud. Ook is de ligging gebaseerd op inmiddels gedateerde uitgangspunten voor recreatie. We hebben nu te maken met Natura 2000-doelstellingen en in de afgelopen jaren is het aantal buitensporters sterk toegenomen. Een en ander maakt het noodzakelijk de komende jaren de padenstructuur ingrijpend te wijzigen. Kwetsbare natuur zal nog beter worden ontzien door zonering, zonder dat we afbreuk doen aan ons uitgangspunt van gastheerschap.