Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Hiermee tonen we advertenties op basis van jouw interesse en kun je informatie delen via social media. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goedvindt. Meer weten en instellingen.

Klankbordavond ledencommissies

Begin februari organiseerde Natuurmonumenten voor de ledencommissies een klankbordavond.

Ledencommissie

Bij de uitwerking van het Klimaatakkoord heeft Natuurmonumenten deel uitgemaakt aan de tafel landbouw- en landgebruik. Het doel is in de landbouw- en natuurgebieden 3.5 Megaton CO2-reductie te bereiken tot uiterlijk 2030. Hiervoor worden technische aanpassingen gebruikt. Daarnaast is een structurele aanpak nodig om goede natuurgebieden en landbouw te verbeteren en te behouden. Er worden maatregelen genomen om de biodiversiteit te vergroten. Er moet gestreefd worden naar duurzame landbouw en vernatten van de veenweiden want door inklinking en verzakking komt veel CO2 vrij. Andere belangrijke maatregelen zijn het versneld afmaken van het Natuurnetwerk Nederland, uitbreiding van de kwelders, bossen, groen in de steden, duurzamer gebruik van hout en klimaatslim beheer. Er zijn goede afspraken nodig en het moet duidelijk zijn wie waar verantwoordelijk voor is. De afspraken die gemaakt zijn, zijn een compromis met een redelijk resultaat met technische aanpassingen en structurele aanpak om het doel van de CO2-reductie te behalen. Een heet hangijzer is het plaatsen van windmolens of zonnepanelen in natuurgebieden. Men streeft naar plaatsen van zonnepanelen op daken, langs snelwegen, het plaatsen van windmolens op industrieterreinen en langs snelwegen om de natuur zoveel mogelijk te sparen.

Een ander onderwerp waren de resultaten van de uitslag van de enquête over de publieke visie van betrokken mensen op ons landschap. Dit waren de highlights: De gemiddelde waardering voor het landschap was 7.5 met grote regionale verschillen. Een meerderheid van de mensen maakt zich zorgen over de biodiversiteit. 92% van de mensen vinden dat de overheid de verantwoording van het landschapsbeleid op zich moet nemen. Veel mensen willen best meer betalen voor natuurvriendelijke producten. De meerderheid vindt dat zonnepanelen op daken geplaatst moeten worden als ook windmolens en zonnepanelen langs de wegen of op bedrijfsterreinen. Een meerderheid vindt dat NM zich bezig moet houden met het opkopen van gebieden en samenwerking moet zoeken met andere ‘groene’ organisaties.

En ook de containerramp met de MSC Zoe van 2 januari kwam aan bod. 345 containers zijn van boord geslagen. 238 containers zijn inmiddels gelokaliseerd. 18 containers zijn aangespoeld op de Waddeneilanden en aangrenzende kusten op het vaste land. Drie containers bevatten schadelijke stoffen. Zeven containers zijn inmiddels geborgen. De grote voorwerpen die aanspoelen zijn niet het grootste probleem. Veel containers zijn kapot en hieruit komt fijn granulaat. Wat dit betekent voor het milieu op korte en lange termijn zal de tijd ons leren. Het is de vraag of de sterfte van de eidereenden hiermee te maken heeft. Dat is niet duidelijk. Griend en het westelijke deel van het Waddengebied zijn minder getroffen. De containerramp moet tot bezinning leiden. Betere zekering van de containers en ons afvragen hoeveel consumptiegoederen over de hele wereld vervoerd moeten worden.

 

logo