Ga direct naar inhoud
Natuur als bondgenoot tegen droogte en wateroverlast

Heel Nederland klimaatproof

Extreme droogte en wateroverlast... De gevolgen van klimaatverandering zijn duidelijk merkbaar. Het kan anders. Als we de natuur inzetten als bondgenoot, kunnen we weersextremen beter aan. Natuurmonumenten helpt Nederland klimaatproof te maken met natuur. De natuur werkt als een spons, werkt verkoelend en slaat broeikasgassen op. Help ook mee, maak je tuin en buurt klimaatproof!

Maak je tuin klimaatproof

Help de natuur en maak je tuin of buurt klimaatproof. Vraag het gratis klimaatpakket aan met 10 tips tegen wateroverlast en hittestress. Geef water meer ruimte met minder tegels, meer groen, een waterton of een vijver. Maak bovendien automatisch kans op een biologisch tuintje t.w.v. € 100.

Vraag het actiepakket aan

Zonder water geen natuur, geen leven

Zonder water geen bomen en geen bloesem, geen insecten en geen vogels. Geen bloei en geen groei. Alles begint met water, maar de manier waarop wij met water omgaan heeft desastreuze gevolgen. Voor de natuur én voor ons mensen. Dat moet anders. En dat kán anders. Alleen dan maken wij Nederland natuurlijker, mooier en veiliger.

Kampioen water afvoeren, een achterhaalde visie

De manier waarop wij met water omgaan, is een bedreiging omdat wij nog steeds denken dat wij moeten vechten tegen het water. Dat wij iedere druppel zo snel mogelijk moeten afvoeren. Een achterhaalde visie. We moeten water juist langer vasthouden, vooral nu de gevolgen van klimaatverandering steeds groter worden.

Extreme droogte

Door klimaatverandering krijgen wij steeds meer te maken met extreme droogte. De natuur dreigt op een aantal plekken te bezwijken. Met onherstelbare schade aan oer-Hollandse landschappen en het verdwijnen van dier- en plantensoorten als gevolg. Droogte leidt tot hittestress en bodemverzakking, tot verschraalde landschappen, droge beken en verdroogde tuinen. Heide en bossen sterven. Weidevogels als de grutto komen in de verdrukking. Net als vissen, amfibieën en vlinders. Het natuurlijk evenwicht komt meer en meer in gevaar. Droogte heeft ook gevolgen voor ons mensen. Waterschaarste neemt meer en meer toe. Als we niets doen, komt zelfs onze drinkwatervoorziening in gevaar.

Wateroverlast

Naast extreme droogte neemt ook wateroverlast toe als gevolg van klimaatverandering. Er valt steeds meer neerslag, regenbuien worden heviger. Wij krijgen vaker te maken met grotere hoeveelheden water. Water dat we te weinig opvangen en te snel willen afvoeren. Met overstromingen en wateroverlast tot gevolg. Het natuurgeweld van de zomer van 2021 en de extreme droogte in 2022 hebben ons met de neus op de feiten gedrukt.

Het roer moet om!

Om met deze twee extremen om te gaan, moeten we anders met water omgaan. We kunnen de natuur inzetten als bondgenoot om zowel droogte als wateroverlast aan te pakken. We moeten stoppen met het zo snel mogelijk afvoeren van water, we moeten water juist langer vasthouden. We moeten in heel Nederland de natuur de ruimte geven om het water op te vangen, bijvoorbeeld in natuurlijke overstromingsgebieden. De natuur werkt als een spons, werkt verkoelend en slaat broeikasgassen op. Bijzondere planten- en dierensoorten keren terug en de biodiversiteit kan herstellen. Met maatregelen tegen klimaatverandering wordt ons land nog mooier, leefbaarder en veiliger.

Watercrisis

Klimaatbuffers

Natuurmonumenten is de afgelopen jaren gestart met de aanleg van klimaatbuffers. Gebieden waar de natuur de ruimte krijgt om het water op te vangen en vast te houden, zodat het in tijden van droogte beschikbaar is. Een aanpak die werkt en waar wij de komende jaren dan ook volop mee doorgaan. Toch ligt de oplossing niet alleen in de natuurgebieden en zal ook daarbuiten gewerkt moeten worden aan oplossingen. 

Meer over onze klimaatbuffers 

Maak je tuin klimaatproof

Help de natuur en maak je tuin of buurt klimaatproof. Jij kunt in een paar stappen je eigen stukje Nederland verbeteren. Vraag het gratis klimaatpakket aan met 10 tips tegen wateroverlast en hittestress. Geef water meer ruimte met minder tegels, meer groen, een waterton of een vijver. Maak bovendien automatisch kans op een biologisch tuintje t.w.v. € 100.

Uitgelicht

De watercampagne van 2023 is onderdeel van het LIFE project Wetlands4Cities.

Life subsidie voor Natuurmonumenten

Nieuws