Samen met de boeren

In onze gesprekken met boeren merken wij dat zij best anders willen werken. Zij aan zij willen wij met hen samenwerken aan een platteland dat gevarieerder en natuurlijker is. In onze natuurgebieden en ook daarbuiten gaan boeren al aan de slag.

Boer en boswachter

In onze eigen natuurgebieden en daarbuiten laten boeren op allerlei plekken al zien dat natuurinclusief boeren kan: 

  • Een mooi voorbeeld zijn de boeren op Schiermonnikoog die de omslag maken van melkproductie voor de zuivelindustrie naar melkproductie voor een streekproduct: kwaliteitskaas.
  • In Rotterdam (rond de natuur van Midden Delfland) werken we met boeren en diverse andere partijen samen om meer boerenlandnatuur te creëren met regionaal geproduceerd voedsel als economische drager.
  • En ook op het prachtige landgoed Hackfort (bij Vorden in de Achterhoek) kijken we samen met de pachtboeren op welke manier zij kunnen bijdragen aan vergroten van de natuurwaarden op hun landbouwgrond.
  • Mooie resultaten zijn al behaald in onze samenwerking met boeren in de Vechtplassen.

Samenwerkingsproject natuurinclusieve landbouw Vechtplassen

Samen met FrieslandCampina

Daarnaast verbeteren we de natuur op boerenbedrijven met boeren van Friesland Campina. Met hen werken we samen rondom zuivel met het keurmerk On the Way to PlanetProof. Een keurmerk waarmee melkveehouders financieel worden beloond voor natuurinclusiever boeren.

  • Zo werken we in de IJsselvallei bij Apeldoorn nauw samen met boer Pieter Brouwer, die On the way to PlanetProof-melk levert en land pacht van Natuurmonumenten. Onze boswachter zit samen met boer Pieter in een project om het bodemleven van natuur- en grasland in kaart te brengen. “Alles begint in de bodem, ook natuurbeheer”, zegt Pieter. Ze zijn het erover eens dat ze samen het landschap maken. “Het is dus heel logisch om samen te werken. De crux zit in samen beter communiceren.”
logo