Samen met de boeren

In onze gesprekken met boeren merken wij dat vele anders willen werken. Zij aan zij willen wij met hen samenwerken aan een platteland dat gevarieerder en natuurlijker is. In onze natuurgebieden, en ook daarbuiten gaan boeren al aan de slag.

Boer Tjalling en boswachter Simon - Martin van Lokven

In onze eigen natuurgebieden en daarbuiten laten boeren op allerlei plekken al zien dat natuurinclusief boeren kan: 

  • In het land van boer Tjalling Rodenhuis barst het van de weidevogels, lees hoe hij het doet.
  • Een mooi voorbeeld zijn de boeren op Schiermonnikoog die de omslag maken van melkproductie voor de zuivelindustrie naar melkproductie voor een streekproduct: kwaliteitskaas.
  • In Rotterdam (rond de natuur van Midden Delfland) werken we met boeren en diverse andere partijen samen om meer boerenlandnatuur te creëren met regionaal geproduceerd voedsel als economische drager.
  • En ook op het prachtige landgoed Hackfort (bij Vorden in de Achterhoek) kijken we samen met de pachtboeren op welke manier zij kunnen bijdragen aan vergroten van de natuurwaarden op hun landbouwgrond.
  • Mooie resultaten zijn al behaald in onze samenwerking met boeren in de Vechtplassen.
  • Samen beheren boer en boswachter het landschap, daar zijn boer Pieter Bouwer uit Tonden (Gelderland) en boswachter Esther Rust het over eens.
  • Op Texel bieden boer en boswachter weidevogels een thuis.
  • En in De Wieden hebben we samen met boeren een toplocatie voor weidevogels gerealiseerd.
  • Boeren met 200 Herenboeren bij Rotterdam: Albert Boersen van Herenboeren Schiebroekse Polder in gesprek met de boswachter.

Samenwerkingsproject natuurinclusieve landbouw Vechtplassen

logo