Samenwerken is noodzaak

Om natuurinclusieve landbouw dichterbij te brengen, zijn we partner van FrieslandCampina Nederland en Wij.land. We werken daarnaast ook nauw samen met diverse andere partijen.

Koe bij boer Jeroen van der Kooij op Hoeve Rust-hoff

Partners

Wij.land
Met Wij.land werken we samen met boeren aan concepten die bijdragen aan 4 waarden: inspiratie, financiële waarde, natuurlijke waarde en sociale waarde. Die nieuwe concepten testen we gezamenlijk in het veld, bijvoorbeeld op het gebied van natuurlijk bodembeheer, natte teelten, biodiversiteit en het sluiten van kringlopen. In de Vechtplassen hebben we samen met boeren in het gebied mooie resultaten gehaald.

FrieslandCampina Nederland

Met FrieslandCampina verbeteren we de natuur op boerenbedrijven. Met hen werken we samen rondom het zuivelkeurmerk On the Way to PlanetProof. Een keurmerk waarmee melkveehouders financieel worden beloond voor natuurinclusiever boeren.

Samenwerken binnen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Wij doen mee aan Samen voor biodiversiteit. De biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineen geslagen binnen dit intiatiief. In 2018 verenigden 19 partijen zich in ‘Samen voor Biodiversiteit’ en schreven wij mee aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Samenwerken met Wij.Land

Wij werken samen met: 

Aardpeer
Onze partner Aardpeer maakt zich sterk voor gezonde grond: de sleutel voor de transitie naar een natuurvriendelijk, sociaal voedsel- en landbouwsysteem. Zij streven naar verandering van de landbouw. Betaalbare toegang tot grond is hiertoe een belangrijke sleutel.

Herenboeren Nederland 
Herenboeren is een groeiende burgerbeweging die aantoont dat de productie van het dagelijks voedsel anders, beter en bovenal duurzamer kan. Stichting Herenboeren ziet grote kansen voor deze coöperatieve natuurgedreven boerderijen die burgers gedeeld eigenaar maken. Op twee plekken werken we samen met Herenboerderijen: De Groote Modderkolk bij Apeldoorn en in de Schiebroekse Polder bij Rotterdam.

Rechtstreex
Verse, seizoensgebonden boodschappen doen direct bij boeren en makers uit je eigen regio. Met Rechtstreex wordt dat mogelijk. Je bestelt online of neemt een abonnement en geniet van het beste wat de regio te bieden heeft. Zo weet je weer waar je eten vandaan komt en steun je boeren die werken aan een aantrekkelijk landschap in jouw regio. Zo maken zij samen het verschil en bouwen ze aan een alternatieve lokale voedselketen.

Boerennatuur
BoerenNatuur werkt aan een landbouw die landschap en natuur versterkt. Zij verbinden en inspireren hun leden (de agrarische collectieven) en behartigen hun belangen op het vlak van agrarisch natuurbeheer. Verandering dicht op de boer dus!

Organisaties die bijdragen aan natuurinclusieve landbouw en wij een warm hart toedragen:

Land van ons
Ook met Land van ons werken we samen aan herstel van landschap en biodiversiteit. Via Land van Ons kan met landbouwgrond kopen en mede-eigenaar worden.

logo