Samenwerken is noodzaak

Om natuurinclusieve landbouw dichterbij te brengen, zijn we partner van FrieslandCampina Nederland en Wij.land. We werken daarnaast ook nauw samen met diverse andere partijen.

Koe bij boer Jeroen van der Kooij op Hoeve Rust-hoff

Om natuurinclusieve landbouw dichterbij te brengen, zijn we partner van FrieslandCampina Nederland en Wij.land. We werken daarnaast ook nauw samen met diverse andere partijen.

FrieslandCampina Nederland

Met FrieslandCampina verbeteren we de natuur op boerenbedrijven. Met hen werken we samen rondom zuivel met het keurmerk On the Way to PlanetProof. Een keurmerk waarmee melkveehouders financieel worden beloond voor natuurinclusiever boeren.

Wij kiezen ervoor om de samenwerking te zoeken met FrieslandCampina omdat we daarmee de grootste impact kunnen hebben op de kwaliteit van de Nederlandse natuur en ons landschap. Ongeveer 30 procent van Nederland bestaat uit grasland waar de koeien grazen. Een groot deel daarvan wordt beheerd door melkveehouders van Campina. Natuurmonumenten beheert meer dan 100.000 hectare natuur. Wij slaan juist samen de handen ineen om de natuur nog verder te versterken. Gezamenlijk hebben we in potentie een enorme impact en kunnen we stappen zetten naar een systeemverandering. En natuurlijk, dat gaat met vallen en opstaan en is een kwestie van een lange adem. Toch vinden we dat we beter mét dan zonder FrieslandCampina de kwaliteit van onze natuur en landschap kunnen verbeteren. Lees hier meer informatie over onze samenwerking.

Een mooi voorbeeld van onze samenwerking is met boer Pieter Brouwer, die On the way to PlanetProof-melk levert en land pacht van Natuurmonumenten. Onze boswachter zit samen met boer Pieter in een project om het bodemleven van natuur- en grasland in kaart te brengen. “Alles begint in de bodem, ook natuurbeheer”, zegt Pieter. Ze zijn het erover eens dat ze samen het landschap maken. “Het is dus heel logisch om samen te werken. De crux zit in samen beter communiceren.

Wij.land

Met Wij.land werken we samen met boeren aan concepten die bijdragen aan 4 waarden: inspiratie, financiële waarde, natuurlijke waarde en sociale waarde. Die nieuwe concepten testen we gezamenlijk in het veld, bijvoorbeeld op het gebied van natuurlijk bodembeheer, natte teelten, biodiversiteit en het sluiten van kringlopen. In de Vechtplassen hebben we samen met boeren in het gebied mooie resultaten gehaald.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Wij doen mee aan Samen voor biodiversiteit. De biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineen geslagen binnen dit intiatiief. In 2018 verenigden 19 partijen zich in ‘Samen voor Biodiversiteit’ en schreven wij mee aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Andere partijen waar we nauw mee samenwerken

Aardpeer

Onze partner Aardpeer maakt zich sterk voor gezonde grond: de sleutel voor de transitie naar een natuurvriendelijk, sociaal voedsel- en landbouwsysteem. Zij streven naar verandering van de landbouw. Betaalbare toegang tot grond is hiertoe een belangrijke sleutel.

Herenboeren Nederland 

Herenboeren is een groeiende burgerbeweging die aantoont dat de productie van het dagelijks voedsel anders, beter en bovenal duurzamer kan. Stichting Herenboeren ziet grote kansen voor deze coöperatieve natuurgedreven boerderijen die burgers gedeeld eigenaar maken. Op twee plekken werken we samen met Herenboerderijen: De Groote Modderkolk bij Apeldoorn en in de Schiebroekse Polder bij Rotterdam.

Rechtstreex

Verse, seizoensgebonden boodschappen doen direct bij boeren en makers uit je eigen regio. Met Rechtstreex wordt dat mogelijk. Je bestelt online of neemt een abonnement en geniet van het beste wat de regio te bieden heeft. Zo weet je weer waar je eten vandaan komt en steun je boeren die werken aan een aantrekkelijk landschap in jouw regio. Zo maken zij samen het verschil en bouwen ze aan een alternatieve lokale voedselketen. de samenwerking wordt steeds meer concreet in het project Rotterdam de boer op!.

Boerennatuur

BoerenNatuur werkt aan een landbouw die landschap en natuur versterkt. Zij verbinden en inspireren hun leden (de agrarische collectieven) en behartigen hun belangen op het vlak van agrarisch natuurbeheer. Verandering dicht op de boer dus!

Biologische boeren

Natuurmonumenten werkt in het natuurbeheer veel samen met biologische boeren. Deze boeren gebruiken geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. De producten van deze ondernemers worden verkocht in de winkels met een van de keurmerken voor biologisch voedsel.

Land van ons

Ook met Land van ons werken we samen aan herstel van landschap en biodiversiteit. Via Land van Ons kun je landbouwgrond kopen en mede-eigenaar worden.

 

 

Samenwerken met Wij.Land

logo