natuurgebied

Nationaal Park Schiermonnikoog

Lepelaars met GPS zenders

Lepelaars die in Nederland broeden, trekken in het najaar ons land uit. De dieren ontvluchten de naderende winter want ze zijn voor hun voedsel afhankelijk van open water. Dat kan in Nederland lange tijd bevroren zijn. Om te overleven trekken ze dus (ver) naar het zuiden.

 

Hoe verloopt de trek?

Hoe die trek verloopt, welke tussenstops worden gebruikt, wat is hun eindbestemming? Die vraag houdt vele mensen bezig. Als mensen de trekvogels in het algemeen en de lepelaar in het bijzonder, willen beschermen, dan zul je een antwoord moeten hebben op dergelijke vragen. Daartoe zijn drie en twintig lepelaars voorzien van heel kleine GPS-zenders die op de rug van de lepelaar is bevestigd. De zenders communiceren met satellieten, ze geven een aantal maal per dag hun positie aan de satelliet door.  Hierdoor onstaat een beeld van het verloop van de trek van deze lepelaars.

 

Zenderen

In 2009 werden volwassen lepelaars van een zender voorzien die broeden op Texel en op Schiermonnikoog en jonge lepelaars die geboren zijn bij Den Oever, op Vlieland en op Schiermonnikoog. In 2008 werden al oude en jonge dieren gezenderd op Schiermonnikoog.
 

Blog

In deze blog kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van deze gezenderde dieren. De life-histories en de route die de dieren volgen kunt u zien op de website van het Nationaal Park Schiermonnikoog. In deze blog worden toevoegingen gegeven die niet uit de andere gevens blijken en die toch heel intressant zijn om te weten.

 

Loran

Lepelaar Loran (gevangen als broedende man op de Schorren, Texel) was dit najaar het eerste dier dat echt ging trekken. Op 9 september vertrok het dier van de Schorren naar het zuiden. Het dier vloog vrijwel direct naar het Noord-Spaanse brakwatermoerasgebied bij de stad Santona. Een reis van pakweg 1200 km.
 

word nu lid