boswachters

Boswachter Frans

Boswachter Frans vertelt

Mestfabrieken

In mijn vorige blog heb ik het gehad over ijshaar en ijsbaard, maar ik begon dat blog met te melden, dat ik een petitie tegen mestfabrieken had ondertekend. Tevens schreef ik dat mijn volgende blog zou gaan over mestfabrieken en megamestfabrieken. Bij deze.

Voor ik iets op papier zet, denk ik eerst altijd even na hoe ik het moet aanpakken. Tijdens die gedachtes over hoe ik deze blog moest opzetten, dwaalde ik constant af naar het verleden. Naar ome Jan. Ome Jan Wijdeven was een echte boer uit het verleden met een boerderij uit het verleden. Ome Jan is helaas niet meer en zijn boerderij ook niet.

Grupstal

Vaak ging ik in mijn jeugd werken bij ome Jan en later heb ik er zelfs stage gelopen - ik studeerde toen aan de Middelbare Landbouwschool, de A-richting, te Boxtel. Voor het melken werd de grup schoongemaakt en vers stro onder de koeien gestopt. Ken je ze trouwens nog, de grupstallen? In grupstallen, ook wel groepstallen genoemd, stonden de koeien de hele winter vastgebonden naast elkaar. Direct achter de koeien liep een grup, een soort mestgoot en daarin werd dan de poep en urine opgevangen. Na verloop van tijd werd de grup leeggemaakt. Ome Jan zei wel eens tegen mij; “Ik hoop dat die mestfabrieken genoeg geven, want anders moet ik kunstmest bij kopen!” Die ome Jan, gelukkig is hij nooit te weten gekomen wat echte mestfabrieken zijn.

Mestfabriek / megamestfabriek

In Brabant hebben we nog steeds veel teveel mest en dus moet er een oplossing komen voor dat mestoverschot. Daarnaast heeft Europa nieuwe richtlijnen opgesteld over mest hoeveelheden. In een provincie mag niet alle mest, die bijvoorbeeld in Brabant wordt geproduceerd, uitgereden worden naar plekken waar een tekort is. In Noord-Nederland hebben ze een tekort, maar daar mag niets naar toe van het overschot in Brabant. Obelix zou zeggen:  “Rare jongens, die Romeinen!” Nu moet je Romeinen vervangen door Europeanen. Je kunt de vergelijking zelfs verder doortrekken, want in de tijd van Obelix was Europa in handen van de Romeinen en nu is Europa in handen van de ambtenaren.

De boeren in Noord Brabant worden dus gedwongen om de mest te verwerken in Brabant. Een oplossing omdat overschot op te vangen, zouden mestfabrieken kunnen zijn. Echter de plannen om zulke fabrieken te bouwen, worden op grote schaal terecht tegengehouden door omwonenden. Ik kan me dit trouwens ook goed voorstellen, want de gezondheidsrisico’s zijn ook veel te hoog. Waar gaat het dan om? In principe spelen 1) Geur, 2) Fijnstof in de lucht, 3) Kans op oppervlaktewater besmetting en 4) Leefbaarheid door transportbewegingen een grote rol binnen de gezondheid.

Fabrieksterreinen

Mestfabrieken kunnen een dermate grote impact hebben op de gezondheid van de mens, dat ze dus niet welkom zijn. Daarnaast moet het door de grootschalige landbouw verkwanselde mooie boerenachterland niet nog meer verloederen. Want reken er maar op dat het beeld van dat landschap nog verder achteruit holt als er van die immens grote megamestfabrieken komen.

Naar mijn idee horen daarom deze megamestfabrieken thuis op grotere industrieterreinen, en dan onder de titel ‘zware industrie’. Maar meer nog zou ik willen bepleiten om die dwaze Europa regel in te laten trekken. Sterker nog; we moeten over heel Europa mest kunnen leveren waar er tekort is. Misschien kunnen we het Europese gasleidingennetwerk om laten bouwen tot Europees mestleidingennetwerk.

Oh ja en met deze link stopmestfabriek.petities.nl kun je, als je dat tenminste wilt, tekenen tegen de megamestfabrieken.

word nu lid