natuurgebied

Verdronken Land van Zuid-Beveland

Muraltmuur

Fotograaf: Paul BegijnDe eeuwige strijd tegen het water is op veel plekken in Zeeland nog zichtbaar. Een strijd die resulteerde in diverse dijkophogingen. Een dure en tijdrovende klus. R.R.L. de Muralt kwam met een goedkoper alternatief om de dijken te verhogen zonder het dijklichaam te hoeven verbreden: de muraltmuur.

De muraltmuur is een muur die bestaat uit drie of vier horizontale betonnen platen, van ongeveer een meter hoog, tussen betonnen staanders. Tussen 1906 en 1935 werd ongeveer 120 kilometer van deze muraltmuren aangelegd, ruim een kwart van alle Zeeuwse dijken in die periode!

Geen bescherming tegen water

De waternoodramp in 1953 toonde echter aan dat de muraltmuren niet voldeden om de mensen te beschermen tegen het stromende water. Bij de dijkverzwaringen na 1953 werden de meeste muurtjes dan ook opgeruimd. Daarna werden ze nog slechts sporadisch toegepast als tijdelijke of noodconstructie. Op dijken die geen primaire waterkerende functie meer hebben, zijn ze nog volop te zien. Je ziet de muraltmuren:

Onderstaande plaquette herinnert aan het aanbrengen van betonwerk volgens het ‘systeem De Muralt’ (1912). De plaquette is te zien op het rijksmonument van Haven Rattekaai.

word nu lid