Wandelen

Loopie Waalenburg - Texel

  • Honden niet toegestaan
Wandelen

Loopie Waalenburg - Texel

Ontdek de schoonheid en veelzijdigheid van polder Waalenburg. Je komt hier ogen tekort.

Je wandelt dwars door bontgekleurde weilanden. Onderweg ontdek je de historische elementen van de polder, zoals oude kreken, greppels en kolken. In het voorjaar en de zomer kun je genieten van het concert van de veldleeuwerik en schieten de zeldzame orchideeën de grond uit. In de herfst en winter barst het van de trekvogels, de smienten, slob- en bergeenden dobberen op het natte blok. Grote groepen wulpen, spreeuw en ganzen rusten in de weides. De route is niet gemarkeerd en loopt deels door het weiland wat onverhard is. Waar nodig is het gemaaid zodat je op een echt natuurpad loopt. 

Goed om te weten

  • Op het moment is het lastig om te parkeren in verband met de werkzaamheden aan Natuurcentrum De Marel. We adviseren je om niet met de auto te komen. Kan het echt niet anders, parkeer dan langs de weg in de berm.
  • De wandelroute begint op het paardenpad, rechtsaf op de t-splitsing van het Kragemakerspad.
  • Wandel deze route met onze route-app.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    De Waal, Natuurcentrum De Marel
  • Nieuwlanderweg 38C, 1793 EV De Waal (NH)
  • Vanaf de veerhaven volg je de Pontweg (N501) richting De Koog, sla bij de 2e rotonde rechtsaf de Akenbuurtsweg op. Volg deze weg en sla na 4,5 km rechtsaf het doodlopende straatje in richting Natuurcentrum De Marel.

Huisregels

Extra informatie

De route

 Startpunt

1Start over paardenpad

De wandeling begint met een historisch stukje Texel. Je loopt hier over de oude Motweg. Dit was vroeger de verbindingsweg door Waalenburg, een echt paardenpad. De paarden liepen over de steentjes in het midden en de wielen van de kar over de grasstroken ernaast. Dit soort paardenpaden komen op een paar plekken op Texel nog voor. Aan het einde van dit pad ga je linksaf het weiland in.

2Met je neus in de bloemen

Je loopt letterlijk midden door de velden. In het voorjaar ruik je de toffee-achtige geur van reukgras, ook wel toffeegras genoemd. Of een veld van narcissen, dit zijn overgebleven bollen vanuit de vroegere landbouw. Zie je gras met witte haartjes, dan heb je veldbies gevonden. Elk seizoen andere geuren en kleuren.

De weilanden zijn voorzien van greppels, deze zijn aangelegd voor de afvoer van regenwater en zorgen voor een goede schuilplek voor weidevogels. In en rond de greppels is de grond natter, dus hier vind je andere planten dan op hogere delen. 

De polder heeft hier veel hoogteverschillen. Je loopt over het hoge en droge gedeelte. In de lagere stukken staan in de lente veel orchideeën. Loop het graspad af tot aan het fietspad.

Bloemen Waalenburg
Met je neus in de bloemen

3Koeien in de wei

Bij het fietspad aangekomen zie je in het weiland de wollige bruine Limousinkoeien van Natuurboerderij Plassendaal. Zij houden in alles rekening met de natuur. De koeien gaan pas het land in als alle weidevogels zijn uitgevlogen en er wordt pas gemaaid als alle bloemen zijn uitgezaaid. Neem een keer een kijkje in de "potstal". 

Tip:  maak even een klein uitstapje naar rechts en overzie de kreek die door Waalenburg loopt. 

De wandelroute gaat linksaf verder. 

Limousinkoeien Waalenburg
Koeien in de wei

4Oase voor het dierenrijk

Aan je linkerhand zie je een waterplasje, dit is een kolk. Deze kolk is speciaal gegraven voor het vee. Hierin wordt regenwater opgevangen en opgeslagen zodat het vee hier hun dorst kan lessen. Het brakke (zoute) water in de sloten is niet geschikt als drinkwater voor vee.

Kronkel over het pad richting de Hertenkamp. Tot 1963 stond hier een boerderij De Hertenkamp. Door blikseminslag is de boerderij in brand gevlogen en verloren gegaan. De Hertenkamp is een apart stukje Texelse natuur. Een uitloper van het oude duin omsloten door een boomsingel. 

Loop door en beklim het uitzichtpunt via de trap of de flauwe hellingbaan.

Hertenkamp
Oase voor het dierenrijk

5Weids uitzicht

Aangekomen bij het uitzichtpunt van de Hertenkamp overzie je de weidse polder Waalenburg. Geniet hier van de rust die de polder uitstraalt. Op de voorgrond loopt de nieuwe randsloot, die dient als waterafvoer van het achterliggende gebied. 

6Zwerfkeien

Tijdens graafwerkzaamheden van de randsloot in 2019 zijn deze 2 mega zwerfkeien tevoorschijn gekomen. Deze keien zijn waarschijnlijk wel 500 miljoen jaar oud en zijn in de ijstijd met gletsjers naar Texel gekomen. Er zaten heel veel zeepokken op de keien, dit geeft aan dat vroeger de zee stroomde op de plek van de vondst.

Zeepokken
Zwerfkeien

7Einde route

Dit is het einde van de wandelroute. We hopen dat je genoten hebt. Ga ook eens met de boswachter mee op excursie, klik hier voor onze activiteiten. Kom in afgesloten stukken en laat je meevoeren door het enthousiasme van de boswachter.

logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.