natuurgebied

Bovenlanden Kromme Mijdrecht

Bovenlanden Kromme Mijdrecht

Op de grens van Zuid-Holland en Utrecht ligt natuurgebied Bovenlanden Kromme Mijdrecht. Deze vogelrijke natuur van de Groene Jonker is een bezoek waard! Je kunt hier genieten van kievit, fuut, lepelaar en de blauwborst en alle bijzondere bloemen die hier bloeien.

Rustige natuur voor vogels

Ten oosten van het plaatsje Noorden liggen uitgestrekte graslanden: natuurgebied Bovenlanden Kromme Mijdrecht. Dit stuk natuur is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Het bekendste deel van dit gebied is de Groene Jonker. Het hele natuurgebied is ‘s winters een geliefd vakantieoord voor grote groepen grauwe ganzen en smienten. In het vroege voorjaar baltsen weidevogels als de kievit, grutto en scholekster in het natuurgebied. En ’s zomers zijn er de lepelaars uit de Nieuwkoopse Plassen te zien.

Pareltjes van de natuur

In de graslanden van Bovenlanden Kromme Mijdrecht vind je twee natuurpareltjes. Het eerste pareltje is een weidevogelreservaat in het natuurgebied, waar de steeds zeldzamer wordende grutto’s broeden. Maar ook vogels als de slobeend en tureluur kom je in dit deel van het natuurgebied tegen.

Bron: NatuurmonumentenHet tweede pareltje van de natuur in Bovenlanden Kromme Mijdrecht vind je in de boezem. Een boezem is hooggelegen brede vaart, die water uit de polder afvoert. Het hooilandje in de boezem is in het voorjaar een mengeling van kleuren door de gele dotterbloem, paarse rietorchis en roze echte koekoeksbloem. Volg het Westveensepad om van deze kleurexplosie in de natuur te genieten.

Wat kun je in natuurgebied Bovenlanden Kromme Mijdrecht doen?

Hoe is het natuurgebied Bovenlanden Kromme Mijdrecht te bereiken?

De ruim 200 hectare van natuurgebied Bovenlanden Kromme Mijdrecht vind je ten oosten van het plaatsje Noorden. Er is een parkeerplaats aan de Hogedijk bij Zevenhoven.

word nu lid