natuurgebied

Duinen van Goeree

Duinherstel

De Nederlandse duinen zijn zeer belangrijk in het Europese landschap. Ze vormen een bijna aaneengesloten strook langs onze kust. In veel gevallen vormen ze een ongerept natuurlijk landschap. Door de dynamiek tussen zout en zoet, nat en droog leven er van nature veel verschillende dier- en plantensoorten.  

Open plekken verloren

Veel leefgebieden in de duinen worden tegenwoordig bedreigd. De belangrijkste reden is de verminderde dynamiek in de duinen. De oorspronkelijke landschappelijke afwisseling neemt af. Doordat de natuurlijke successie veel sneller gaat, groeien duingebieden in hoog tempo dicht. Typische soorten van open zand gaan hierdoor verloren, zoals bijvoorbeeld de zandhagedis en het duinviooltje.

Kustnatuur terugbrengen

Natuurmonumenten heeft de afgelopen jaren het herstel van de typische kustnatuur een impuls gegeven. Met de toegekende Europese LIFE-subsidie zijn delen van het duingebied van Goeree weer opengemaakt. Ook Provincie Zuid-Holland en Natuurmonumenten hebben  aan de herstelwerkzaamheden meebetaald. 

Lees meer over het complete LIFE-project.

Wat is er gebeurd?

In september 2011 is gestart met de werkzaamheden bij de Vuurtoren. Plaatselijk zijn struikgewas en bomen verwijderd. Vanaf augustus 2013 is begonnen met de herstelwerkzaamheden van de duinen bij Strand-Noord.

Als proef zijn er in Voornes Duin in 2005 en 2007 al kleine stukken duin opengemaakt. En met groot succes. Het herstelwerk is op dezelfde manier uitgevoerd.

Fotograaf: Martin van LokvenWat is het resultaat?

De herstelde delen zijn overwegend open zijn en plaatselijk is het zand hier weer zichtbaar. In de proefgebieden in Voornes Duin kwamen de zandhagedis, boomleeuwerik en karakteristieke duinplanten al dankbaar terug naar de open duinvalleien. Ook kunnen er weer natuurlijke duinverstuivingen plaatsvinden. Zo keert de kenmerkende dynamiek deels terug in het duingebied.

De proefgebieden op Voorne welke al in een eerdere instantie zijn opengemaakt zijn al een stuk verder in ontwikkeling. Ga er maar eens kijken:

Continuering

Na voltooiing van de herstelwerkzaamheden zal de openheid van het duinlandschap in stand worden gehouden door te maaien.

Meer informatie

Lees hier het laatste nieuws rondom de herstelwerkzaamheden in de Duinen van Goeree. Meer informatie is ook in de infokrant te vinden. Of stel je vraag aan boswachter Ted. 

word nu lid