natuurgebied

Fort de Schans

Fort de Schans

Fort de Schans ligt bij Oudeschild, aan de oostzijde van Texel. Dit stervormige fort werd rond 1574 aangelegd door Willem van Oranje. Later heeft Napoleon het fort uitgebreid met twee steunforten. Natuurmonumenten heeft de forten compleet gerestaureerd. Je kunt Fort de Schans gratis bezoeken.

Van de Oranjes...

Willem van Oranje liet Fort de Schans rond 1574 aanleggen. Zo wilde hij Texel en de voor de scheepvaart belangrijke Rede van Texel beschermen tegen de Spanjaarden. Ook in de gouden eeuw was Texel een zeer belangrijk punt voor de scheepsvaart. Voor de rede lagen vaak honderden koopvaardijschepen van de VOC voor anker tot de wind gunstig was om uit te varen.

...tot aan Napoleon

In 1811 liet de Franse keizer Napoleon Bonaparte het fort vergroten en werden twee steunforten gebouwd: Redoute en Lunette. De rest van zijn plannen kwam niet tot uitvoering en na de Franse tijd begint het verval. Rond 1930 graaft men zelfs de helft van het fort af om de grond te gebruiken voor dijkverzwaring! Gelukkig keert het tij en eind jaren 90 restaureert Natuurmonumenten de overgebleven helft van het fort.

Wat kun je zien op het fort?

Het fort is vrij toegankelijk voor wandelaars, van zonsopgang tot zonsondergang.

  • Wandel over het stervormige fort.
  • Ontdek de rijke cultuurhistorie, zoals de resten van een eeuwenoud straatje en een kanon met traditioneel rolpaard uit 1809.
  • Rondleiding op Open Monumentendag. Gidsen staan de hele dag klaar voor al je vragen.
  • Elk jaar: Festival Midzomerschans met muziek, straattheater en opera.
  • Voor groepsexcursies op het fort graag contact opnemen met Kaap Skil
  • Voor het afhuren van het fort voor bijvoorbeeld een personeelsdag of evenement graag bellen met de ledenservice, tel. 035 – 655 99 11.

Wandelen en fietsen naar het fort

Vanf de openbare weg zie je het fort en de steunforten zo liggen. De aarden wallen steken fier boven het landschap uit.

  • Vanuit Oudeschild loopt de wandelroute Noordkaap (4,5 of 5,5 km) langs Fort de Schans en het steunfort Lunette. En je passeert nog meer cultuurhistorische punten: de Wezenputten van Brakenstein, het Skillepaadje en de Skilsloot. Onderweg kom je langs De Zandkuil op de Hoge Berg, het enige insectenreservaat van Nederland. Vanaf de waddendijk zie je de vogels in de Waddenzee.
  • De fietsroute van 35 kilometer die Natuurmonumenten op Texel heeft uitgezet komt langs Fort de Schans en de twee steunforten. Ga naar Fietsroute Texel
  • Cultuurhistorische QR-route Gouden Driehoek: vanaf Oudeschild naar Fort de Schans en de Hoge Berg
word nu lid