natuurgebied

Genhoes

Over Genhoes

Natuur, cultuur en historie komen samen in deze fraaie omgeving langs de Geul. Wandel van kasteel Genhoes naar het fraaie kasteel Schaloen, neem een kijkje bij de Däölkesberg, bezoek de kasteeltuin of geniet van het pittoreske Oud-Valkenburg. Je kunt hier kleurrijke vogels tegenkomen, zoals de gekraagde roodstaart en de grote gele kwikstaart.

Cultuurhistorie in natuurgebied Genhoes

Kastelen, archeologische vondsten uit de late steentijd, religieuze beeldjes en een kluizenaarswoning. Je vindt in een relatief klein gebied allerlei fraaie sporen uit de geschiedenis. Natuurmonumenten bezit niet alle bouwwerken en natuur in Genhoes. Omdat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is, kun je het een niet noemen zonder het ander.

Wat kun je in natuurgebied Genhoes doen?

De Geul

De Geul heeft hier zijn naam eer aangedaan. De beek heeft in duizenden jaren een bedding in het kalksteenplateau uitgesleten, waardoor een fraai landschap ontstond. De Geul ontspringt in België en mondt uit bij Voulwames (Itteren). De beek is 58 kilometer lang en heeft een verval van ongeveer 250 meter.

Bos- en natuurbeheer

In Genhoes liggen bijzondere hellingbossen, waaronder het Schaelsbergerbos. Dit hellingbos ligt op de noordhelling van de Geul. Het loofbos is een hakhoutreservaat. Bomen worden hier perceelsgewijs en periodiek gekapt, op enkele mooie overstaanders na. Er valt daardoor veel licht op de bodem en in combinatie met de kalkhoudende grond levert dat een weelderige plantengroei op met maar liefst tweehonderd soorten, waaronder echt duizendguldenkruid, donkersporig bosviooltje,  peperboompje en veel soorten orchideeën, waaronder purperorchis. Ook allerlei insecten, spinnen, slakken en paddenstoelen profiteren van dit hakhoutbeheer.

Een extra steuntje in de rug voor het beheer van de kalkrotsen voor deze bijzondere flora en fauna is van harte welkom.

Natuurmonumenten heeft in het natuurgebied ook verschillende bloemrijke akkertjes ingericht en in beheer, hier worden onder andere wintergranen geteeld. Een klein bijzonder diertje dat voorkomt in het natuurgebied is de eikelmuis, een muis die zowel op de grond als in bomen leeft.

 

 

word nu lid