natuurgebied

Genhoes

Verbeterde leefomgeving voor vroedmeesterpad en sleedoornpage

Ooit gehoord van de vroedmeesterpad of de sleedoornpage? Deze pad en vlinder hebben enkele overeenkomsten: beide zijn zeldzame dieren en beide voelen zich erg thuis op landgoed Genhoes in Valkenburg.

Om te zorgen voor een zo optimaal mogelijk leefgebied voor de huidige en toekomstige generaties van deze dieren, gaat Natuurmonumenten - met extra financiële steun van de provincie Limburg - van start met diverse werkzaamheden. 

Wat doet Natuurmonumenten voor de pad en de vlinder?

Wij plaatsen onder meer een stapelmuur geplaatst waar de vroedmeesterpad in kan schuilen en waar nodig worden struiken aangeplant of juist open plekken in het landschap gecreëerd. Voor fietsers en wandelaars in het gebied, zal de natuur nog afwisselender en gevarieerder worden. De werkzaamheden op landgoed Genhoes staan gepland voor het komend najaar.

Zeldzame dieren

Zowel de vroedmeesterpad als de sleedoornpage behoren tot de zeldzame diersoorten. Een amfibie als de vroedmeesterpad komt zelfs van nature alleen in Zuid-Limburg voor. De sleedoornpage, een kleine vlindersoort is afhankelijk van de jonge sleedoornstruik en komt alleen voor rond de Veluwe en in Zuid-Limburg.

Vroedmeesterpad

Het bijzondere aan de vroedmeesterpad is dat niet het vrouwtje, maar het mannetje zorgt voor het broedsel. De favoriete plek van deze pad is tussen de stenen, in een warme omgeving, het liefst op een zonnige helling. De vroedmeesterpad is dan ook een graag geziene gast op landgoed Genhoes.

Fotograaf: Laurent LeboisBron: Flickr.com

Voor nog meer soortgenoten gaat Natuurmonumenten de dichtgegroeide poelen op de Goudsberg uitdiepen, er worden stapstenen gecreëerd en komt er een stapelmuur waar de vroedmeesterpad in kan schuilen. Fietsers en wandelaars: let ook eens op de kenmerkende fluitende roep van de vroedmeesterpad, te beluisteren in de periode april tot augustus. Met deze mooie nazomer misschien nog wel in september. Het geluid lijkt op dat van klokjes (vandaar de Limburgse namen klökske en klingelke).

Sleedoornpage

De sleedoornpage is een bijzondere vlindersoort die eitjes legt in de oksels van takken. Maar alleen in takken van de sleedoorn; dit is de zogenoemde waardplant van de vlinder. In het voorjaar komen de eitjes uit en vreten de rupsjes de knoppen van binnen uit, later vreten ze van het blad. De rupsen verpoppen zich eind juni of begin juli op de grond, onder afgevallen bladeren. Mieren begraven de poppen in oppervlakkige holletjes. Een goede leef-en voedselomgeving voor de sleedoornpage bestaat dan ook uit een bosrand, met struiken zoals sleedoorn. Natuurmonumenten gaat op de Goudsberg voor deze vlinder de bosranden openmaken voor de verjonging van de sleedoornstruiken.

Sleedoorn -Voorjaar in volle glorieFotograaf: Frans Eliens

Dit project is mede mogelijk gemaakt, dankzij extra financiële steun van Provincie Limburg.

 

word nu lid