natuurgebied

Harderbos

Nieuwe Natuur Flevoland

Harderbos en Harderbroek verbonden

De Ganzenweg is een verbinding voor mensen, maar een barrière voor dieren. Er ligt al een faunapassage onderdoor. De route daar naar toe is voor dieren nog niet ideaal. Een perceel nieuwe natuur tegen het Harderbos vormt samen met de ingerichte Pluvierentochtstrook een perfecte verbinding voor otter, bever, ree, vlinder en libel.

Gemaakt door Peter TrimmingFotograaf: Peter Trimming

Via de autoweg N302 (Ganzenweg) kunnen mensen snel van Harderwijk naar Oostelijk en Zuidelijk Flevoland of omgekeerd. Voor dieren vormt deze weg juist een barrière. Bij de verdubbeling van de Ganzenweg is er ter hoogte van de Pluvierentocht een onderdoorgang voor fauna gemaakt. De route daar naar toe is voor veel dieren echter niet ideaal.

Straks moeiteloos de weg vinden

Inrichting van een strook aan de zuidkant en een natuurvriendelijke oever langs de Pluvierentocht, gecombineerd met natuurontwikkeling op een perceel landbouwgrond (een particulier initiatief), zorgt voor een leefgebied dat dieren als vanzelf naar de faunapassage leidt. Er worden poelen gegraven, waarvan sommige in verbinding staan met de Pluvierentocht. Dit zijn paai- en opgroeiplaatsen voor vis. Soorten als bever, ree, otter, kleine zoogdieren en insecten weten straks moeiteloos de weg te vinden van het Harderbos naar het Harderbroek en verder.

Lees meer over het project 'Harderbos en Harderbroek verbonden'

 

word nu lid