natuurgebied

Keunenhuis

Nieuwe bestemming Keunenhuis

Stap voor stap

Natuurmonumenten is op zoek naar een nieuwe bestemming voor het Keunenhuis. Dit proces kent drie belangrijke stappen:

1. Ideeën zoeken en selecteren voor de nieuwe bestemming 

Samen met bewoners, ondernemers  en organisaties  zoeken naar inspirerende ideeën. Iedereen die geïnteresseerd is om mee te denken of –praten over de toekomst van het Keunenhuis is welkom tijdens twee bijeenkomsten.

2. Zoeken naar ondernemers

Kansrijke ideeën uit deze bijeenkomsten komen in de selectieleidraad. Daarin staan ook de eisen en wensen waaraan de nieuwe bestemming moet voldoen. Geïnteresseerde ondernemers kunnen voorstellen indienen die voldoen aan de leidraad.

3. Selecteren van ondernemer

Een adviescommissie kiest het beste voorstel en nodigt deze ondernermers (maximaal 3) uit hun voorstel uit te werken in een businessplan. Deze commissie  beoordeelt ook de businessplannen. Op basis daarvan kiest Natuurmonumenten de ondernemer met wie een contract wordt gesloten.  De Adviescommissie zal bestaan uit vertegenwoordigers van Natuurmonumenten, de gemeente Winterswijk en ondernemers. 

We verwachten voor deze stappen een jaar nodig te hebben. Na de keuze van de ondernemer volgt een periode om de plannen tot uitvoering te brengen; er zullen verschillende vergunningen aangevraagd moeten worden. In de tussenliggende periode zal Natuurmonumenten wel enkele herstelwerkzaamheden aan het Keunenhuis laten uitvoeren.

Bouw- en cultuurhistorisch waardestellend onderzoek >> 

word nu lid