natuurgebied

Korenburgerveen

Vroeger, nu en toekomst

Het Korenburgerveen is een laatste restant van een moerasgebied dat zich ooit uitstrekte over een groot deel van de Achterhoek en het aangrenzende Duitsland.

Turfwinning en ontginning

Vanaf de Middeleeuwen tot in de twintigste eeuw gebruikten de mensen turf (gedroogd veen) als brandstof. De meeste veengebieden verdwenen op die manier, ze werden ontwaterd en afgegraven. Ook grote delen van het Korenburgerveen. Aan het begin van de vorige eeuw namen boeren het veengebied verder in gebruik. Om het nog droger te maken werd overtollig water weggepompt. Vanaf 1918 kocht Natuurmonumenten delen van het Korenburgerveen om deze ontginning een halt toe te roepen.

Korenburgerveen gered

Hoogveen blijft alleen vitaal als er goed naar wordt omgekeken. Tot voor kort ging het slecht met het Korenburgerveen. Zeldzame planten en dieren verdwenen. Boosdoeners waren verdroging en vermesting. Met daadkrachtig ingrijpen heeft Natuurmonumenten het Korenburgerveen van de ondergang gered. Vervuild oppervlaktewater kan niet langer het Korenburgerveen in stromen. Met een Europese subsidie heeft Natuurmonumenten damwanden geplaatst die ook het regenwater vasthouden en daarmee verdroging tegengaan. Zie ook Natuurherstel in het Korenburgerveen.

Planten en dieren in het Korenburgerveen 

In het Korenburgerveen leven bijzondere vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen. Je vindt hier onder meer de kleine bonte specht en havik, wezel, ringslang en heikikker. Naast veenmos en wollegras groeit hier ook lavendelheide. De veendijken zijn begroeid met koningsvaren, gagel en rijsbes. Het zogenoemde blauwgrasland dankt zijn naam aan de blauwe zegge die er groeit. Ook groeien er nectarplanten die zeldzame vlinders aantrekken. 

Beheer van de randzone  

Natuurmonumenten maait de blauwgraslanden zoals bij het Korenburgerveen en voert het maaisel af. Zo blijft de bodem schraal waardoor de rietorchis en vlinders als de zilveren maan behouden blijven. In de randzone kun je zwarte Galloway-koeien zien grazen. Zonder deze grote grazers zou het open landschap verdwijnen.

word nu lid