natuurgebied

Leuvenumse bossen

Meer stuifzand en heide voor het Hulshorsterzand

Aan de westkant van de Veluwe lag begin 18e eeuw nog 7.500 hectare stuifzand. Een bijzonder landschap, ontstaan door het kappen van bomen, rondtrekkende schapen en het steken van heideplaggen voor in de potstal.

Door bosaanplant bleef van het gehele stuifzand uiteindelijk nog maar 170 hectare over. Ook de heide nam in omvang af. Bijzondere soorten planten en dieren zijn zo verdwenen uit het gebied of kwamen sterk in de verdrukking.

Om deze bijzondere en kwetsbare natuur te behouden, breidt Natuurmonumenten het stuifzand en de heide nu uit. Met steun van de EU en provincie Gelderland verwijderen we bomen en struiken en plaggen dichtgegroeide delen.

Deze maatregelen zullen de levenskansen vergroten voor bedreigde diersoorten als  zandhagedis, heivlinder, mierenleeuw en nachtzwaluw.

Rondtrekkende Schaapskuddes

Ten zuiden van het Hulshorsterzand is bos gekapt om de heide te vergroten. Het doel is om het  Hulshorsterzand net als vroeger weer te verbinden met de heide van Nunspeet. Nu groeit er nog veel gras, met verspreid wat struik- en kraaiheide. Rondtrekkende schaapskuddes zorgen er voor dat je straks weer eindeloos over paarse velden kunt dwalen.

Meer informatie over het LIFE-project natuurherstel Hulshorsterzand

 

word nu lid