natuurgebied

Maasuiterwaarden

Uiterwaarden bij Heusden

Aan de Maas bij Heusden liggen enkele mooie uiterwaarden waar je op meerdere plekken heerlijk langs de rivier kunt struinen. Vanwege de bescherming van kwetsbare dieren en planten, zijn niet alle uiterwaarden toegankelijk. Vaak kun je wel over deze natuurgebieden heen kijken vanaf de vele dijken.

Gansooiense Uiterwaard

Aan de Bergse Maas in de omgeving van Waalwijk en Heusden ligt deze uiterwaard die zeer geliefd is bij vogels. In de wintermaanden verblijven hier grote groepen watervogels. Door de lage ligging staat het gebied dan grotendeels onder water. In het voorjaar komen op de natte graslanden en moerassige delen van dit gebied weidevogels voor, waaronder de grutto. 

Het gebied is niet toegankelijk, maar je kunt het, zeker met verrekijker, prachtig overzien vanaf de dijk.

Een grutto in het weilandFotograaf: Klaas Hollebeek

Bokhovensewaard

Tussen Bokhoven en Hedikhuizen ligt de Bokhovensewaard. De zandige oeverzones zijn rijk aan stroomdalflora. Sinds Natuurmonumenten het gebied beheert, ontstaan er bloemrijkere graslanden. Wij werken in het kader van Meer Maas aan een uiterwaard waar dagelijkse schommelingen in de waterstand door eb en vloed, vrij spel krijgen.

Door de juiste inrichting van de uiterwaard ontstaan getijdengeulen met natuurvriendelijke oevers, rietmoeras en wilgenstruweel. Natuurmonumenten heeft afspraken met een aantal lokale boeren, die hier hun vee laten grazen. Dit leidt tot meer variatie in de vegetatie, omdat de runderen de woekerende grassen kort houden. 

word nu lid