natuurgebied

Maasvallei

Natuurgebieden in de Maasvallei

De Maasvallei is zo'n uitgestrekt gebied, dat we verschillende deelgebieden onderscheiden. Deze kleine natuurgebieden hebben elk hun eigen karakter en historie. Je vindt gevarieerde natuur en verschillende mogelijkheden om te recreëren in natuurgebieden Koningssteen, Molenplas en Meggelveld.

KoningssteenBron: Natuurmonumenten

Oorsprong

Ooit was Koningssteen een grindeiland in de snelstromende Maas. Een deel van het grind is in de jaren 50 gewonnen, de grindputten zijn opnieuw gevuld. Nu is Koningssteen een schiereiland van ruim 50 hectare met prachtige natuur.

Natuur

Koningssteen is een van de eerste natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas. De Konikpaarden en Gallowayrunderen van Natuurmonumenten grazen hier het hele jaar rond. De dieren knabbelen aan twijgjes en boombast, maken paadjes, bemesten de grond en nemen zandbaden. Zo ontstaat er een prachtig mozaïeklandschap met open stukken, struweel en wilgenbos. In de lente is Koningssteen een grote bloemenzee.

Recreatie

Op dit schiereiland mag je vrij rondstruinen. Op de paden blijven is niet nodig, je mag dwars door het terrein je weg zoeken. De ingang van Koningssteen is bij het dagstrand aan de Grote Heggeplas.

Natuur zonder grenzen

Koningssteen ligt op de grens van Nederland en België. In het gebied kom je diverse grenspalen tegen. Aan Belgische zijde vind je de gebieden Kollegreend en Vijverbroek. Het is zeker de moeite waard om ook deze gebieden eens een bezoek te brengen.

Molenplas

Oorsprong

De Molenplas is een bijzondere Maasplas in het Maasplassengebied. De plas is ontstaan uit de laatste traditionele grindwinning. Met dat verschil dat er vooraf is nagedacht over de inrichting van het gebied. Natuurmonumenten, provincie en gemeente hebben afspraken gemaakt over de inrichting en het beheer. Nu de inrichting is afgerond is het Stevolgebied ofwel de Molenplas voor het beheer ervan overgedragen aan Natuurmonumenten.

Natuur

De natuur heeft zich hier snel ontwikkeld. Door kenners zijn o.a. visdief en kleine plevier gesignaleerd. Maar ook de bever is gezien. Bijzondere planten als rode ogentroost en de gewone agrimonie hebben aan de plas gebloeid. De Gallowayrunderen en Konikpaarden zorgen door hun graasgedrag dat er gevarieerde natuur ontstaat i.p.v. alleen maar bos.

Recreatie

De omgeving van de Molenplas is struingebied. Dit betekent dat je niet op de paden hoeft te blijven. Er loopt een uitgestippelde wandelroute rond de Molenplas, maar wandelen is overal toegestaan. De hond mag ook mee maar wel aan de lijn! Voor wie niet van struinen houdt, is er een grindpad aangelegd rond de plas. De wandeling duurt ruim twee uur en voert over een brug en stepping stones. 

Met hoogwater kunnen delen van het pad overstromen en is het pad niet of alleen met laarzen begaanbaar.

Woudreuzen van weleer

Aan de Molenplas zijn meerdere bomencirkels geplaatst. Vanuit de Hompesche Molen is het eerste bomenmonument al te zien. Het zijn eiken die 1500 tot 2000 jaar geleden onder het grind van de maas bedolven zijn en op die manier geconserveerd zijn gebleven. Bij de grindwinning waaruit de Molenplas is ontstaan zijn deze zwarte bomen naar boven gekomen. Ter herinnering aan de tijd van weleer zijn ze hier geplaatst als monument en herkenningspunt.

Meggelveld

Oorsprong

Het Meggelveld is ontstaan door kleinschalige kleiwinning in de vorige eeuw. Sinds 1996 is het gebied in beheer bij Natuurmonumenten.

Natuur

Het Meggelveld heeft behalve water een elzenbroekbos. Dit is een bijzonder bos met zwarte elzen op natte grond. Dit bos biedt 'onderdak' aan veel verschillende planten en dieren. Bovendien zijn er weinig van dit soort bossen in Nederland.

Recreatie

Via de Panheeldersteeg en een aantal klaphekken is het Meggelveld toegankelijk. Struinen kan op de veepaadjes die de Gallowayrunderen en Konikpaarden hebben gemaakt. Op de plas in het gebied mag gevist worden met een visvergunning van hengelsportvereniging ’t Alfje uit Thorn.

Vogelrijk

Het Meggelveld is rijk aan bijzondere vogels. Het gebied huisvest één van de grootste blauwe reiger kolonies  in Nederland. Niet minder dan zo’n honderd paren broeden hier!

word nu lid