natuurgebied

Midden-Delfland

Landschap onder druk

Behoud van het groen tussen Rotterdam, Den Haag en Delft is niet langer vanzelfsprekend. Wat is een weide zonder weidevogels? Oer-Hollandse boerenvogels als grutto, kievit en tureluur dreigen te verdwijnen uit Midden-Delfland. Willen we dat ongemerkt laten gebeuren?

Strijd tegen de Blankenburgtunnel

Het rijk bemoeit zich nauwelijks meer met het gebied, behalve om er nieuwe infrastructuur aan te leggen. De aanleg van de A4 is begonnen; de strijd om de Blankenburgtunnel is gelukkig nog niet gestreden. Natuurmonumenten blijft knokken om deze nieuwe aantasting van mooi Midden-Delfland tegen te houden. Jij kunt helpen. Lees meer over de Blankenburgtunnel.

Red de Rietputten

Met de komst van de Blankenburgtunnel wordt het landschap van Midden-Delfland ernstig aangetast en wordt het natuurgebied de Rietputten verwoest. Help jij mee om dit niet te laten gebeuren?

word nu lid