natuurgebied

Mookerheide

rijk aan natuur, rijk aan historie

Heiderijk Nijmegen Mook

Onder de naam ‘Heiderijk Nijmegen Mook’ hebben Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Gemeente Nijmegen en ProRail de afgelopen jaren oude heidevelden hersteld. Een deel van het bosgebied tussen Nijmegen en Mook is geleidelijk omgevormd in een meer open en divers landschap. Bestaande heideveldjes zijn vergroot en via corridors in de tussenliggende bossen, met elkaar verbonden; dit gaat nog gebeuren bij Mulderskop - Heumense Schans.

Een zonnende Zandhagedis (mannetje), fel gekleurd, in de paartijdFotograaf: Wouter van Brenk

De heide is vergroot door 2 hectare bos te verwijderen en de ondergrond te plaggen. Op de vlakte groeit weer heide, ten gunste van het leefgebied van nachtzwaluw, gladde slang en zandhagedis, die inderdaad al in aantal is toegenomen! En de herstelde natuur wordt ook beter beoordeeld door de menselijke bezoeker. Kortom, een mooi resultaat!  

Heide werd bedreigd

De reden om het Heiderijk project te starten, heeft te maken met de historie van het landschap. Al eeuwen ligt ten zuiden van Nijmegen een prachtig heidelandschap. Ooit strekten de heidevelden zich uit van Heumensoord tot de Mookerheide, maar door grootschalige bosaanplant in de vorige eeuw is veel van de heide verdwenen. De restanten heide die er nog liggen, waren niet meer met elkaar verbonden en groeien langzaam dicht met bomen, waardoor het landschap haar open karakter verliest. Bovendien tastte dit het leefgebied van bijzondere dieren en planten. 

Fotograaf: Henk BosmaBron: De Vlinderstichting

Aandacht voor dieren- én plantenrijkdom

Naast het aanleggen van de verbindingszones, wat alle dieren- en plantensoorten ten goede komt, zijn we ook nog voor een aantal soorten specifiek aan de slag gegaan. Zo hebben we meer aandacht gegeven aan de aanwezigheid van nectarplanten in het gebied, waaronder de braam en de vuilboom. Voor het schavertje wordt de oppervlakte grazige delen in de heidekernen vergroot en ten behoeve van de bremraap gaan we experimenteren met uitbreidingsmogelijkheden door zaden in het gebied te verspreiden. Daarnaast richten we bij het begrazingsbeheer op o.a. het behoud van kleine kwijnende eiken, zodat de omstandigheden voor de bruine eikenpage verbeteren. Conform het advies van Natuurbalans over de blauwvleugelsprinkhaan is het areaal open zand in de Driehoek, Spoorkuil en Noorderheide lokaal vergroot. Ook hebben we het leefgebied van de gladde slang geoptimaliseerd in bestaande heideterreinen en corridors door meer structuurrijke heide tot ontwikkeling te laten komen.

Fotograaf: Roel van EkerisBron: Natuurmonumenten

Wil je meer weten?

word nu lid