natuurgebied

Naardermeer

Over het Naardermeer

In dit nationaal en internationaal beschermde natuurgebied profiteren zeldzame dieren en planten van het schone water, het moerasbos en de vochtige weilanden met ondiepe plassen. Vanaf Gasterij Stadzigt maak je een boottocht met de fluisterboot, een wandeling rond het meer of een fietstocht over rustige polderweggetjes. Kom vogels kijken op een van de vijf uitzichtpunten.

Dieren en planten van het Naardermeer

Het Naardermeer bestaat uit grote plassen, zoals het Groote Meer en de Wijde Blik. Eromheen liggen moerasbossen en drassige weilanden met ondiepe plassen. Talloze dieren en planten profiteren van deze natte omstandigheden.  Vogels vinden in het Naardermeer voedsel en een rustige plek om te broeden. De zeldzame noordse woelmuis scharrelt onopvallend in het riet. De ringslang jaagt langs de oever op kikkers.

Meer over dieren en planten >

Nieuw leven in het veen

Het Naardermeer is een uniek laagveengebied en behoort daarmee tot de natuurschatkamer van Nederland. Zo bijzonder — ook op internationaal niveau — dat het Europese LIFE Nature fonds en de Nederlandse overheid bijdragen aan het behoud van dit oer-Hollandse landschap. Door de natuurgebieden op te knappen zorgen we voor Nieuw leven in het veen!  De oude veenmoerassen zijn prachtige rustgebieden met heel veel bijzondere dieren en planten. Maar ook kwetsbaar, slecht toegankelijk en daarom niet zo bekend.

Bescherm het Naardermeer!

Voor de rust bij het Naardermeer is dikwijls strijd geleverd. Om het Naardermeer te beschermen richtte Jac. P. Thijsse in 1905 Natuurmonumenten op. Een jaar later kocht de vereniging het Naardermeer als eerste beschermde natuurgebied. Na meer dan honderd jaar zorgvuldig beheer ligt het gebied er als een prachtige oase in de drukke Randstad. Meer lezen over geschiedenis

Toch bedreigen nieuwe plannen steeds weer het voortbestaan van het Naardermeer. Als de bebouwing nog verder oprukt, blijft er van de natuur niets over.

Vogels kijken

Wie van vogels houdt moet zeker eens komen kijken bij het Naardermeer. Aan de westzijde van het Naardermeer ligt een bekende ‘vogelhotspot’, de polder Hilversumse Bovenmeent. Natuurmonumenten heeft hier ondiepe plassen gegraven waar talloze vogels op afkomen. Vogelliefhebbers komen van heinde en verre om zilverreigers, lepelaars en andere zeldzame vogelsoorten te spotten vanaf de polderweggetjes en het kijkscherm. Bekijk hier alle tips

Varen op het Naardermeer

Vaar eens mee met de boswachter naar de kijkhut die midden in de kolonie aalscholvers staat. In de lente is het hier een drukte van belang. Vlak voor je neus zie hoe de aalscholvers hun jongen voeden.
Reserveer hier een boottocht >

Fotograaf: Andries de la Lande Cremer

Wandelen en fietsen bij het Naardermeer

Rondom het Naardermeer kun je heerlijk wandelen en fietsen over paden en polderweggetjes. Maak een prachtige wandeling van 17 km rond het Naardermeer. Of volg de kortere wandeling over het Laarzenpad en doorkruis het moerasbos via het knuppelpad.
Bekijk hier de wandel- en fietsroutes >

Eendenkooi van het Naardermeer

Aan de oostzijde van het Naardermeer ligt eendenkooi Kooilust. De kooi is nu buiten gebruik, maar voeger ving men hier eenden voor de consumptie. Het afgericht kooikerhondje lokte de eenden van de plas naar de kooi, waarna zijn baas (de kooiker) ze ving. Deze vangmethode is oer-Hollands. Van half juli tot eind oktober kun je mee met een vaartocht naar de eendenkooi.
Reserveer hier een boottocht naar de eendenkooi

Molen De Onrust

Molen De Onrust is gebouwd in 1809 om het Naardermeer te bemalen. De molen regelt het waterpeil van dit moerasgebied, zonder ondersteuning van een ander gemaal. In het Naardermeer wordt de natuur met natuurlijke kracht onderhouden. Vrijwillige molenaars zorgen ervoor dat de molen blijft draaien.
Op de meeste zondagen, als de blauwe wimpel op de molen wappert, kun je de molen bezoeken van 11.00 tot 16.00 uur. Adres: Boezemkade 1, Muiderberg.
Meer lezen over Molen De Onrust 

Galloway runderen

Rond het Naardermeer grazen kuddes Galloway runderen. Stichting FREE Nature is eigenaar van deze dieren en verkoopt het vlees via de website www.gallowaynaardermeer.nl

Voor vragen of meldingen met betrekking tot het vee bij graag bellen met Wouter Slors: 06 - 46 19 28 45 

word nu lid