natuurgebied

Naardermeer

Vrijwilligers bij het Naardermeer

Het Naardermeer kan niet zonder de grote groep vrijwilligers. Zij zetten zich met hart en ziel in voor hun favoriete natuurgebied. En dat doet iedereen op zijn manier. Als vaargids, gastheer of –vrouw, veldvrijwilliger, inventariseerder, vrijwillige boswachter en molenaar.

Kijk hier voor vacatures >

Vaargidsen

De vaargidsen laten jaarlijks aan duizenden mensen het Naardermeer zien. Zo kan iedereen meegenieten! Ze nemen u mee naar de historische eendenkooi of de aalscholverkolonie. Voor vaartochten voor scholen en gezinnen zetten zich speciale jeugdvrijwilligers in. 

Werken in het veld

Al meer dan dertig jaar werken groepen aan het onderhoud van het Naardermeer. Ze knotten wilgen, ruimen riet op, hooien graslanden, rooien opslag in de rietvelden en onderhouden wandelpaden.

Inventariseren

Ieder jaar tellen vrijwilligers de vogels, libellen en ringslangen in het Naardermeer. Zo ontstaat een beeld van de ontwikkeling van de aantallen van jaar tot jaar. In het broedseizoen gaan de vrijwilligers wel acht tot tien keer ’s ochtends vroeg op pad. Zij brengen dan de broedvogels in kaart door te luisteren naar hun gezang.

Molenaars

Drie molenaars houden de wieken van molen De Onrust in beweging. Dat is belangrijk. Zij houden het peil van het Naardermeer voldoende hoog. En een draaiende molen blijft in goede conditie. De molenaars zijn lid van het Gilde van Vrijwillige Molenaars

word nu lid