natuurgebied

Sint-Jansberg

Project van Waterschap en Natuurmonumenten

Anti-verdrogingsmaatregelen Sint-Jansberg

In het natuurgebied Sint-Jansberg ontspringen twee watergangen: de Mookse Molenbeek en de Helbeek. Natuurmonumenten en Waterschap Peel & Maasvallei willen in dit gebied de oorspronkelijke dieren en planten, zoals goudveil en reuzenpaardenstaart, de kans geven zich te herstellen. Eén van de belangrijkste eisen om dat te bereiken, is dat water langer in het gebied moet blijven, waardoor het natter wordt.

Wat is veranderd?

Om ervoor te zorgen dat de Sint- Jansberg weer natter wordt, hebben Natuurmonumenten en het Waterschap verschillende maatregelen genomen. Een speciaal kwelscherm van klei in de grond moet ervoor gaan zorgen dat er minder snel water wegvloeit richting de Mookerplas en de Maas. Daarnaast is het Molendal deels afgegraven, de Molenbeek hersteld en is er een nieuw verdeelwerk aangelegd dat het water beter over de Sint-Jansberg verdeelt.

Fotograaf: Mark van DoornDoor het herstellen van het oppervlaktewatersysteem kunnen we het gebied in de toekomst goed onderhouden en is er een betere waterverdeling tussen de natuurlijke beek en de waterbehoefte van de watermolen. Ook zijn er twee brongebieden herstelt door er rond omheen enkele tientallen bomen te verwijderen. Hierdo bor krijgen de moerasplanten zoals goudveil en reuzenpaardenstaart meer kans om zich te ontwikkelen. Het gebied wordt natuurlijker en de diversiteit in de begroeiing vergroot. Tot slot is ook aan de bezoekers gedacht. Om optimaal te kunnen genieten van al het moois dat er nu is en gaat ontstaan, zijn de paden herstelt en hebben we op verschillende plekken bij bezienswaardigheden nieuwe hekwerken geplaatst.

De werkzaamheden zijn in de zomer van 2015 afgerond op enkele werkzaamheden bij de watermolen na.

Oorzaak van de droogte

Het van oorsprong moerassige gebied verdroogt door de ingrepen van de mensen. Zo werd vroeger het water in het gebied opgestuwd om een dubbeslagmolen productie te laten draaien. Deze molen uit 1725 bestaat nog steeds en is soms open voor het publiek, maar niet meer om te produceren. In de laatste halve eeuw is de verdroging sterk toegenomen door onder andere de aanleg van de Rijksweg en de Mookerplas. Daarbij is de natuurlijke leemlaag in de grond doorbroken, waardoor het water een stuk sneller wegvloeit uit het gebied.S

 

Lees meer over het project op de Sint-Jansberg >>>

 

word nu lid