natuurgebied

Verdronken Land van Zuid-Beveland

Oesterdam: innovatief project Oosterschelde

Het project Oesterdam is een innovatief project in de Oosterschelde waarmee natuur en recreatie een forse impuls krijgen én tegelijkertijd de veiligheid wordt vergroot. Het project voorziet in het aanleggen van een groot zandlichaam voor de Oesterdam.

Met project Veiligheidsbuffer Oesterdam wordt proefondervindelijk ingegrepen om plaatselijk de negatieve effecten van zandhonger tegen te gaan. Het project wordt in 2013 uitgevoerd door Rijkswaterstaat, in samenwerking met Natuurmonumenten en Provincie Zeeland. De proef is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het doel

Het nieuw aan te leggen zandlichaam in de Oosterschelde - voor de Oesterdam - moet: 

  • de zandhonger tegengaan,
  • de kustveiligheid vergroten en
  • natuur en recreatie verbeteren.

Waarschijnlijk wordt het project in januari 2014 officieel afgesloten door minister Schultz.

Het probleem

Sinds de aanleg van de Oosterscheldekering heeft het verminderde getij onvoldoende kracht om zand en slib weer op de zandplaten en het voorland van de Oosterschelde te brengen. Door die zandhonger worden zandplaten kleiner, wat een bedreiging vormt voor de kustveiligheid. De zandplaten dempen namelijk de kracht waarmee de golven op de dijken breken.

Drie vliegen in één klap

En het verdwijnen van zandplaten in de Oosterschelde maakt ook het leefgebied voor vogels en zeehonden kleiner. Een grote, maar nog onbekende bedreiging voor de Nederlandse natuur. Het project Oesterdam zorgt ervoor dat de kustveiligheid op een natuurlijke manier wordt vergroot, terwijl natuur en recreatie meeprofiteren. Het zandlichaam wordt 2 kilometer lang en zal bestaan uit 600.000 kubieke meter zand. Het zand wordt direct voor de Oesterdam gestort. 

Inmiddels is er afgelopen weken ruim 450.000 kuub zand opgespoten voor de Oesterdam. Dankzij de zandsuppletie kan er zo'n twintig jaar bespaard worden op onderhoud aan de dijk en kunnen de vogels bij eb langer voedsel vinden op de platen en slikken.

 

Zet je zandtekening

Door de aanleg van deze zandbank krijgen zeehonden weer meer rustgebied en krijgen duizenden vogels een nieuwe plek waar ze naar voedsel kunnen zoeken. Een mooi begin, maar er moeten nog andere zandplaten opgehoogd worden om de zandhonger tegen te gaan. Hiervoor zijn we in september 2013 de campagne ‘Help, de Oosterschelde verzuipt’ gestart. Laat zien dat jij voor een mooie Oosterschelde gaat en zet ook je zandtekening op www.zetjezandtekening.nl.

word nu lid