natuurgebied

Vreugderijkerwaard

Over Vreugderijkerwaard

De Vreugderijkerwaard is een uiterwaard langs de rivier de IJssel bij Zwolle. Het gebied is een prachtig voorbeeld van het Nederlandse rivierenlandschap, met mooie wolkenluchten en op de achtergrond het kerktorentje van Zalk.

Geniet van dit weidse landschap tijdens een fietstocht of wandeling over de dijk. De picknickplek biedt een schitterend uitzicht over de IJssel. Vanuit de vogelkijkhut kun je de vele vogels in het gebied goed bewonderen. Om de kwetsbare soorten te beschermen is het gebied niet vrij toegankelijk; ga mee op excursie met onze boswachters om de Vreugderijkerwaard van dichtbij te beleven.

Rivierduin

De Vreugderijkerwaard is uniek vanwege haar bijzondere stroomdalflora: planten die alleen in het stroomgebied van een rivier groeien. Stroming en zandafzet zorgen er voor metershoge zandduinen langs de rivier. Op deze rivierduinen vind je de stroomdalplanten met namen als bevertje, sikkelklaver en blauwe bremraap. Veel van deze planten groeiden oorspronkelijk alleen in Midden-Europa. Ze zijn met de stroom van de IJssel meegelift en zo in ons land doorgedrongen.

Nevengeul

Parallel aan de IJssel heeft Natuurmonumenten in de Vreugderijkerwaard een zogenaamde nevengeul gegraven. Deze geeft de rivier bij hoog water meer ruimte voor waterafvoer. Ook de natuur profiteert van deze ingreep. In deze nevengeul groeien bijzondere planten, zoals watergentiaan en fonteinkruidsoorten. Vogels zoeken voedsel in het ondiepe water en vissen vinden er paaiplaatsen.

Vogels kijken

Je vindt in de Vreugderijkerwaard het hele jaar door grote aantallen vogels. In het voor- en najaar verblijven er kievieten, kemphanen, grutto's en andere steltlopers. In de winter zie je duizenden kol- en brandganzen langs de rivier. Bijzondere vogels die hier broeden zijn kwartelkoning, visdief, kluut en zwarte stern. Boven de rietlanden jaagt de bruine kiekendief. Vanuit de vogelkijkhut kun je de vogels in de Vreugderijkerwaard goed zien.

KluutFotograaf: Dirk G.Dekker

Dijkverlegging

Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt op dit moment aan het verleggen van de dijk bij de Vreugderijkerwaard. In het kader van het project Ruimte voor de Rivier wordt het stroombed van de IJssel vergroot. Na afronding wordt de huidige dijk afgegraven en ontstaat zo'n 100 hectare nieuwe natuur. Hiervan profiteren zowel broedvogels als trekvogels die hier in het voor- en najaar voedsel zoeken. 

Kijk voor meer informatie op de website van het waterschap

word nu lid