natuurgebied

Zuidkust van Schouwen

Vogels in Zuidkust van Schouwen

Fotograaf: Dirk. G.DekkerDe Zuidkust van Schouwen is en wordt nog meer één groot vogelparadijs. Dat komt niet alleen door de inlagen buitendijks: ook het veilige land wat verder van de dijk trekt honderdduizenden vogels. Bij laagwater zoeken ze eten op de slikken en platen in de Oosterschelde. Bij hoogwater vliegen ze landinwaarts om veilig achter de dijk te overtijen. Tienduizenden, soms honderdduizenden vogels.

Natuurherstel werpt vruchten af

Door het natuurherstel is er weer een natuurlijk waterpeil in de binnendijkse natuur. Dit betekent wisselend en hoger dan het eerst was. En oude kreken en karrenvelden zijn hersteld. De natte natuur trekt veel soorten vogels aan. Bij eb is het gebied vluchtoord en voedselplaats voor talrijke kustvogels. In de winter overwinteren er ganzen. In het voor- en najaar domineren kluut en tureluur. In het voorjaar broeden deze steltlopers op de kale grond. Meer dan een kuiltje hebben ze niet nodig.

Beklim de Plompe Toren!

Wil je genieten van het uitzicht over de Zuidkust van Schouwen? Geniet jaarrond van het luchtballet van verschillende vogels bovenop de Plompe Toren.

Bergeend

Kluut

Kokmeeuw

Grutto

 

Visdief

Tureluur

Fotograaf: Sjaak Weijers

Lepelaar

Bron: Natuurmonumenten

Wulp

Fotograaf: Arthur van der Kooij

Bruine kiekendief

Fotograaf: Rene SluimerBron: Natuurmonumenten

Velduil

 

word nu lid