natuurgebied

Zuidwestelijke delta

Wat is er aan de hand?

Het wordt steeds stiller rond de Oosterschelde; langzaamaan verstommen de vogelgeluiden. De zandplaten die bij eb droogvallen kalven stukje bij beetje af waardoor er jaar in, jaar uit minder plek is voor vogels om voedsel te zoeken en zeehonden om hun jongen te zogen.

Noodzakelijke pleisterplaats

Voor ruim honderdduizend tureluurs, rosse grutto’s, zilverplevieren en wulpen zijn deze platen een noodzakelijke pleisterplaats tijdens de trek. Uitgeput komen ze aan, uitwijkmogelijkheden zijn er niet. Net zo min als voor onze eigen scholeksters. Vooral in de winter trekken die massaal naar deze zeearm. Hun tienduizenden trippelende pootjes, hun melancholieke kreetjes, die willen we niet missen.

Natuur staat op het spel

Daarom moet de Oosterschelde opnieuw worden gered, net als in de jaren zeventig. Toen waren er plannen om dit natuurgebied af te dammen. Die bedreiging is afgewend - er kwam een stormvloedkering - maar ook nu weer staat de natuur op het spel: de Oosterschelde verandert langzaam in een badkuip. Dat wil Natuurmonumenten niet laten gebeuren. Alles wat er nodig is, is af en toe een fikse berg zand. De natuur doet de rest. Anders wordt het veel te stil op het Zeeuwse wad.

De Zeeuwse Roggenplaat wordt gered! 

En die oplossing is goed voor zowel de natuur als de kustveiligheid. Dat laten we bij het ophogen van de zandplaat bij de Oesterdam zien. Een goed begin, maar meer actie is zeker nodig! En gelukkig heeft Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur & Milieu gemeld de resterende 6,3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het behoud van de Zeeuwse Roggenplaat in de Oosterschelde. Lees meer in het nieuwsbericht.

word nu lid