natuurgebied

Zwanenwater

Dieren en planten van het Zwanenwater

Veel soorten planten

Plantenliefhebbers kunnen hun hart ophalen in het Zwanenwater. Door de grote contrasten in het gebied (hoog en laag, zon en schaduw, nat en droog) komen er veel bijzondere planten voor. Vlak achter de eerste duinenrij groeien helm, zeeraket en zeeakkermelkdistel. Wat verder van zee in de natte duinvalleien groeien de meer zeldzame planten als grote ratelaar, verschillende soorten orchideeën en zonnedauwsoorten.

Aalscholvers en lepelaars

Voor het spotten van vogels moet je echt in het Zwanenwater zijn. In de duinmeren vinden ze hun voedsel en ze broeden hier zonder verstoring. Niet alleen eenden en ganzen verblijven hier massaal, maar ook zeldzame vogels, zoals de bruine kiekendief en blauwborst. Op het Bokkeneiland in het zuidelijke meer, het Tweede Water, broeden aalscholvers en zelfs lepelaars. Dit kunt u vanaf de vogelkijkhut zien.

Natuurmonumenten aan het werk

Samen met een groot aantal vrijwilligers zorgt Natuurmonumenten ervoor dat het landschap van het Zwanenwater zo afwisselend blijft:

  • Voor het Zwanenwater is verdroging een grote bedreiging. Natuurmonumenten heeft daarom aan de noordzijde een buffer aangelegd en daar de waterstand verhoogd. Aan de oostzijde is een wand in de grond aangebracht. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de duinvalleien niet verdrogen.
  • Om de duinmeren schoon en voedselarm te houden zijn ze in 2008 en 2009 uitgebaggerd. Zeldzame waterplanten, libellen en amfibieën kunnen weer terugkeren. Afgelopen herfst en winter was het water zichtbaar helderder en waren er vissende grote zaagbekken, aalscholvers en zelfs een visarend te zien. 
  • Hooilandjes worden gemaaid om de specifieke hooilandvegetatie te behouden. Van mei tot begin juli bloeien er zeldzame orchideeën. Vlinders en andere insecten worden aangetrokken door de fraaie bloemen. 
  • Om het Zwanenwater gezond en vitaal te houden laat Natuurmonumenten runderen in het gebied lopen. Die eten het gras en de jonge boompjes. Bijzondere plantensoorten krijgen dan weer ruimte. Het open karakter van de duinen blijft zo behouden. In sommige delen wordt een beheer van ‘niets doen’ gevoerd, waardoor een begroeiing met wilgen en berken ontstaat.
word nu lid