Ga direct naar inhoud
Nieuws

Faunachecks en tellingen

14 juni 2023 | Thirza Vredenburg

Het zomer maaiseizoen gaat beginnen in De Wieden en pachters willen graag starten. Natuurmonumenten doet in voorafgaande weken regelmatig faunachecks. Want in het hoge gras broeden niet alleen weidevogels en kwartels, maar er liggen ook reekalven. Afgelopen weken zijn zo heel wat percelen nagelopen. Als het kan wordt hierbij ook de drone ingezet, gaat dit niet dan is het loopwerk.

Reekalf, foto van Ronald Messemaker

Tellingen

In mei en juni zijn drie drone tellingen gedaan in de kolonie van de Hoogwaterzone Noord. Die drie tellingen moeten een goed beeld geven van deze bijzondere moerasvogelkolonie. De uitkomsten worden  in een volgende Wiedenweetjes gepresenteerd. Ook hebben we met de drone de aalscholverkolonie geteld. De aalscholvers hebben hier geen last van en ze blijven rustig op de nesten zitten broeden.

Begin mei zijn de aardbeivlinders geteld en ook op meerdere plekken waargenomen. Dit onooglijk gekleurde dag vlindertje, dat ook nog eens snel en laag bij de bodem vliegt blijft een uitdaging voor de tellers.

Nieuwe soorten gespot

Door het warme voorjaarsweer in het zuiden van Europa blijken een aantal soorten te zijn doorgevlogen naar Noord-Europa. Zo konden we een paar steltkluten in Muggenbeet verwelkomen. Of het een blijvend stel is weten we niet. Daarnaast broeden de koereigers met minimaal 4 broedparen in de kolonie van De Auken. De drone-telling moet nog uitwijzen hoeveel er echt zitten.

Naast de zeldzame sierlijke witsnuitlibel en gevlekte glanslibel hebben we nu een verassende nieuwkomer; de zuidelijke keizerlibel! Op dit moment zijn er tientallen waargenomen rond de Oostelijke Belterwijde, Kiersche Wijde en Veenweidepad. Ook is een stel in copula (paringswiel) gefotografeerd. Dus er is bevestigde voortplanting van deze soort.

Vlinders hebben het moeilijk

De vlinders blijven dit jaar achter, waarschijnlijk door de droogte van vorig jaar. Er vliegen nauwelijks vlinders rond, geeft boswachter Ronald Messemaker aan.

Thirza Vredenburg
Thirza Vredenburg