Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Natuurorganisaties Overijssel uiterst kritisch op luchthavenbesluit Lelystad Airport

27 februari 2019 | A. Zandt

Door de uitbreiding van Lelystad Airport komen er nieuwe vliegroutes boven Overijssel. De natuurorganisaties Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten en de Natuurvereniging IJsseldelta zijn bezorgd over de gevolgen die de nieuwe vliegroutes boven de natuurgebieden kunnen hebben.

wilde zwanen

Vogelaanvaringen, uitstoot en lawaai

De groene organisaties hebben gezamenlijk een zienswijze ingediend op het gewijzigde luchthavenbesluit Lelystad Airport en de geactualiseerde milieueffectrapportage. Laagvliegen via de geplande in- en uitgaande vliegroutes is volstrekt onacceptabel is. De effecten van het laagvliegen boven de kwetsbare natuur in Overijssel zijn niet goed in beeld gebracht. De vliegbewegingen zorgen voor extra uitstoot van stikstofoxiden, wat leidt tot extra vermesting van de natuur en extra CO2, met negatieve gevolgen voor het klimaat. Trek- en broedvogels lopen het risico in botsing te komen met laagvliegende vliegtuigen of worden verstoord. Daarnaast leidt het vliegverkeer tot een toename van geluid, met nadelige gevolgen voor verstoringsgevoelige diersoorten en natuurgebieden.

Gevolgen worden onderschat

“Wij maken ons grote zorgen over de gevolgen van deze nieuwe uitbreiding van de luchtvaart in Nederland. Die gevolgen zijn fors: de luchtvaart draagt substantieel bij aan de concentratie van CO2 in de atmosfeer en is daarmee mede verantwoordelijk voor klimaatverandering” aldus Matthijs Nijboer, directeur van Natuur en Milieu Overijssel. “De vliegtuigen, die over een grote afstand erg laag vliegen, zorgen bovendien voor extra aantasting van de luchtkwaliteit, voor extra stikstofdepositie en ook voor verstoring van mens en dier door geluid. En tot slot doorsnijden de vliegroutes van stijgende en dalende vliegtuigen ook belangrijke trekroutes van vogels. We constateren dat deze gevolgen systematisch zijn onderschat en dat het gewijzigde luchthavenbesluit niet had mogen worden vastgesteld. De vraag is natuurlijk ook of in een tijd waarin klimaatverandering één van onze grootste opgaves is we nog een nieuw vliegveld in onze achtertuin moeten willen.”

A.Zandt
A. Zandt

Persvoorlichter