Nieuws van de boswachter

Wildbeheer Deelerwoud 2017-2018

12 juli 2017 | Natuurmonumenten

Natuurmonumenten beheert op de Veluwe een afschotvrij gebied: het Deelerwoud en een deel van de Veluwezoom. In het Deelerwoud is het aantal damherten de voorbije vijftien jaar sterk toegenomen. Helaas is het aantal verkeersaanrijdingen ook verdubbeld en hebben buren in toenemende mate last van vraatschade. Daarom schiet Natuurmonumenten sinds vorig jaar weer een aantal dieren in de randen van het Deelerwoud. Dit jaar worden 198 damherten geschoten. De kern van het gebied blijft afschotvrij. Er wordt niet geschoten op edelherten en wilde zwijnen.

Wildbeheer Deelerwoud 2017-2018

‘Een complexe afweging’, vertelt Jeroen de Koe, beheerder van Veluwezoom. ‘Na vijftien jaar afschotvrij beheer van het Deelerwoud zien we de laatste jaren een forse toename van verkeersongevallen en schade bij omliggende terreineigenaren. Tegelijkertijd neemt het aantal damherten nog steeds toe. Zonder ingrijpen blijft de populatie doorgroeien. Om schade en overlast te beperken, hebben we vorig jaar besloten om de populatie damherten niet verder door te laten groeien.’

Natuurmonumenten buigt zich momenteel over het beheer van de herten in het Deelerwoud voor de lange termijn. Dit doet zij in samenspraak met betrokken partijen, en vanaf dit najaar met consultatie van wetenschappers en een maatschappelijke klankbordgroep. Uitgangspunten daarbij zijn: meer aaneengesloten leefgebied voor herten, voorkomen van schade, beheersbaarheid en waar mogelijk inzet van niet-dodelijke maatregelen. Naar verwachting is de nieuwe beheervisie eind dit jaar gereed.

Natuurlijker wildbeheer

Vijftien jaar geleden begon Natuurmonumenten een experiment om in het Deelerwoud geen herten meer te schieten om zo tot een natuurlijker wildbeheer te komen. Jeroen de Koe: ‘Zoals we hoopten, nam het aantal dieren toe. Bij aanvang van het experiment leefden er ongeveer 50 damherten in het Deelerwoud. Tegenwoordig zijn dit er circa 650. De dieren zijn minder schuw geworden, waardoor bezoekers vaker wilde dieren zien. Met extra maatregelen als omrastering van landbouwpercelen en wildpassages bleef de schade van het toegenomen aantal dieren lange tijd beperkt.’ Om dit afschotvrije beheer te kunnen doen was instemming van de buren nodig. Daarom heeft Natuurmonumenten bij de start van de proef afgesproken dat we door middel van ‘lerend beheren’ en ‘hand aan de kraan’ de ontwikkeling van de aantallen herten zouden volgen. Voor nu betekent dat dat Natuurmonumenten het aantal damherten in het Deelerwoud niet verder laat groeien.

Edelherten en zwijnen

De groei van de populatie edelherten in het Deelerwoud is beperkt en het aantal wilde zwijnen is laag. Net als voor damherten geldt ook voor edelherten dat er uittrek is van dieren vanuit het Deelerwoud naar omliggende gebieden. Verplaatsing van dieren hoort bij het open karakter van de Veluwe: het grootste aaneengesloten leefgebied van herten in Nederland.

Natuurmonumenten
logo