Ga direct naar inhoud
Nieuws

Bomenkap voor meer biodiversiteit

24 mei 2022

In de komende zomermaanden start Natuurmonumenten met de voorbereidingen voor het jaarlijks bosbeheer in de Compagnonsbossen van het Fochteloërveen. Dit jaar gaan we een extra slag maken om de diversiteit van het bos te vergroten en de ontstane situatie door de letterzetter (bastkever) aan te pakken. Met het aanbrengen van speciale verfstippen (het zogenaamde blessen) op de stammen worden de bomen gemarkeerd die later dit jaar plaats gaan maken voor inheemse boom- en struikensoorten. Zo ontstaat een bos met veel meer variatie in bomen, struiken, planten- en dierenleven.

Gevarieerd bos

Gevarieerde bosrand

De Compagnonsbossen zijn ooit aangeplant als productiebossen en bestaan uit bomen van dezelfde soort en leeftijd. Deze bomen zijn in vakken aangeplant, waardoor een natuurlijke bosrand met een zogenaamde mantel en zoom ontbreekt. Door het verwijderen van bomen in de bosrand creëren we ruimte voor een geleidelijke bosrand met struiken(mantel) en kruiden(zoom). Een geleidelijke bosrand is belangrijk voor warmte minnende soorten. Denk aan de adder, het heideblauwtje, boomkikkers en bosmieren. Daarnaast biedt de bosrand een plek voor bosrandstruweelvogels zoals zomertortel, gekraagde roodstaart, tuinfluiter, braamsluiper en geelgors.

Natuurlijk bos

Het kappen van de bomen in de bosranden zal grotendeels worden uitbesteed en uitgevoerd worden in het najaar. De boomstammen worden afgevoerd. In het bos zelf gaan we kleinschalige maatregelen uitvoeren om de variatie in het bos te vergroten. Deze maatregelen zullen we grotendeels zelf uitvoeren. Zo gaan we elk jaar een aantal bomen met kluit en al omdrukken en bij de stam inzagen (ringen). Deze bomen zullen allemaal in het bos blijven liggen. Ze vormen ideale schuilplekken voor dieren. Het hout wordt langzaam weer opgenomen in de bosbodem en dient als voedsel voor een heleboel dieren. De biodiversiteit in een bos is voor een groot deel afhankelijk van stervende bomen. De aanwezige natuurwaarden zijn goed in beeld gebracht met hulp van vrijwilligers. Ook tijdens de werkzaamheden wordt er uiteraard rekening gehouden met de planten- en dierensoorten. Uiteindelijk zullen de Compagnonsbossen de rijkdom van een natuurlijk bos krijgen. 

Blessen

Blessen van bomen